INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZS NR 1 W OPATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Uczniowie od klas pierwszych do siódmych szkoły podstawowej oraz drugiej i trzeciej gimnazjum nie muszą w  roku szkolnym 2017/2018 kupować podręczników i zeszytów ćwiczeń.

Bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń będą dostępne w szkole na początku września 2017r. w bibliotece szkolnej "Jedynki".

Dotyczy to jednak tylko podręczników do zajęć obowiązkowych. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy nowożytny w szkole podstawowej) – wytyczne MEN

W związku z powyższym Rodzice we własnym zakresie dokonują zakupu podręczników do zajęć w dwóch przypadkach:

1. Podręczników do nauki religii - dla uczniów deklarujący uczestnictwo w zajęciach we wszystkich klasach: 0-7 SP i 2-3 Gimnazjum.

2. Kart pracy i materiałów edukacyjnych dla oddziałów przedszkolnych pakiety dla 4-latka 5-latka 6-latka WSiP Tropiciele

Kart pracy i materiałów edukacyjnych dla oddziałów przedszkolnych pakiet dla 6-latka
Tropiciele. Sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne. Box
 Kart pracy i materiałów edukacyjnych dla oddziałów przedszkolnych pakiet dla 5-latka
Tropiciele. Pięciolatek. Box
 Kart pracy i materiałów edukacyjnych dla oddziałów przedszkolnych pakiet dla 4-latka
Tropiciele. Czterolatek. Box

Prosimy również o zakup dla czterolatków, pięciolatków i sześciolatków  wyprawki do Oddziału przedszkolnego:
1. cztery bloki rysunkowe     
2. cztery bloki techniczne
3. dwa bloki techniczne kolorowe
4. farby plakatowe + pędzel
5. papier kolorowy
6. papier kolorowy samoprzylepny
7. klej w sztyfcie
8. nożyczki
9. kredki ołówkowe
10. kredki świecowe
11. mazaki
12. plastelina
13. ołówek + gumka
14. cztery rolki papieru toaletowego
15. cztery ręczniki papierowe
16. duża teczka na prace
17. mydło w płynie
18. jedno opakowanie chusteczek  higienicznych w pudełku

REW
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .