TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2017 r.

Termin główny egzaminu
a) część humanistyczna –19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Informacja przed Egzaminem dla gimnazjalistów "Jedynki"
 Egzamin gimnazjalny  listy zdających z podziałem na sale
 Egzamin gimnazjalny komisje - Zespoły Nadzorujące
Procedury egzaminacyjne dla zdających uczniów: Jak? Co? Kiedy?
Termin dodatkowy egzaminu
a) część humanistyczna - 1 czerwca 2017 roku (czwartek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza -  2 czerwca 2017 r. (piątek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Więcej informacji na :


Egzaminy gimnazjalne
Do dnia 15.11.2016r. przedstawimy Rodzicom uczniów - posiadających orzeczenia i opinie PPP - informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017. Odpowiedz w której Rodzice potwierdzają lub rezygnują z zaproponowanych form dostosowania powinni udzielić do 20.11.2016r. gdyż do 30.11.2016r. szkoła musi zgłosić uczniów do egzaminu gimnazjalnego - w tym wskazując formy dostosowania ich egzaminu.
 
Egzaminy PRÓBNE


Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .