TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2018 r.

Termin główny egzaminu
a) część humanistyczna –18 kwietnia 2018 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Informacja przed Egzaminem dla gimnazjalistów "Jedynki"
 Egzamin gimnazjalny  listy zdających z podziałem na sale
 Egzamin gimnazjalny komisje - Zespoły Nadzorujące
Procedury egzaminacyjne dla zdających uczniów: Jak? Co? Kiedy?
Termin dodatkowy egzaminu
a) część humanistyczna - 4 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza -  5 czerwca 2018 r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 6 czerwca 2018 r. (środa)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Więcej informacji na :
Dostosowania form i warunków egzaminu 2017/18

Egzaminy gimnazjalne
Do dnia 15.11.2017r. przedstawimy Rodzicom uczniów - posiadających orzeczenia i opinie PPP - informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018. Odpowiedz w której Rodzice potwierdzają lub rezygnują z zaproponowanych form dostosowania powinni udzielić do 20.11.2017r. gdyż do 30.11.2017r. szkoła musi zgłosić uczniów do egzaminu gimnazjalnego - w tym wskazując formy dostosowania ich egzaminu.
 
Egzaminy PRÓBNE
Weźmiemy udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym z Operonem w dniach 5–7 grudnia 2017r.

5 grudnia 2017r. Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część humanistyczna

09:00–10:00 – Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)

11.00–12.30 – Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)

6 grudnia 2017r.Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część matematyczno-przyrodnicza 

 09.00–10.00 – Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60minut)

 11.00–12.30 – Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)

7 grudnia 2017r.Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – egzamin z języka obcego 

09.00–10.00 – Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym (czas trwania: 60 minut)

11.00–12.00 – Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (czas trwania: 60 minut)Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .