Zamówienia  BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/20                                                                                                 27-05-2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych i podłóg w magazynie żywności w kuchni szkolnej w SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.20 IoW 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/20                                                                                                                                               30-04-2020
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych i podłóg w magazynie żywności w kuchni szkolnej w SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR/001/20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/19
                                                                                                                                            26-07-2019 Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia dostawcy 15 funkcjonalnych  poleasingowych zestawów składających  się z komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla potrzeb dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 30200000-1, 30213000-5, 30237200-1

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-Z/001/19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/19 
                                                                                                   03-06-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych i podłóg w magazynie żywności w kuchni szkolnej w SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.19 IoW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/19 
                                                                                                                                            17-05-2019 Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych i podłóg w magazynie żywności w kuchni szkolnej w SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR/001/19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-Z/002/18                                                                                                       30-10-2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV) oznaczony jest kodem: CPV 63511000-4  

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-Z.002.18 IoW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-Z/002/18
                                                                                                                                                27-05-2018
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 63511000-4  

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-Z.002.18.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o braku wyboru oferty ze względu na zbyt wysokie zaproponowane ceny i unieważnieniu zapytania SPnr1-Z.001.18
             27-05-2018 Informację o braku wyboru oferty  ze względu na zbyt wysokie zaproponowane ceny i unieważnieniu zapytani w ramach postępowania SPnr1-Z.001.18 o
udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem:
CPV 63511000-4

Pobierz plik poniżej > Załącznik: InformacjaSPnr1-Z.001.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-Z/001/18
                                                                                                                                                21-05-2018
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 63511000-4   

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-Z.001.18.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/18 
                                                                                                      12-06-2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych w SP
nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9,
45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.18 IoW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/18
                                                                                                                                                21-05-2018
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych w SP nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.18.
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .