Zamówienia  BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/18                                                                                                       12-06-2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych w SP
nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9,
45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.18 IoW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/18
                                                                                                                                                21-05-2018
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych w SP nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.18.
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .