"Optimus est magister,
                                        qui docendo animos discipulorum
                                                                                          delectare potest"
λάτων    

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie
rok szkolny 2018/2019

1          Bajak Izabela    - nauczyciel bibliotekarz
2          Banach Nina    - pedagog szkolny
3          Feret Michał  - O. Sebastian    - katecheta
4          Gibała Aneta    - nauczyciel j. polskiego
5          Grabska Wioletta    - nauczyciel wspomagający,
zajęć rewalidacyjnych,
6          Gronek Ewa    - nauczyciel j. angielskiego
7          Hejnicka-Bystroń Katarzyna    - nauczyciel chemii i fizyki
8          Jakubowska Anna    - nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
9          Janik Alicja    - nauczyciel historii i wos
10        Jasińska Ewa    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
11        Kadela Honorata    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
12        Kadela Mariusz    - nauczyciel wychowania fizycznego
13        Karnas Agnieszka    - nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie
14        Konecka Marianna    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
15        Kozub Dorota    - nauczyciel wychowania fizycznego,
zajęć rewalidacyjnych,
16        Krakowiak Wioletta    - nauczyciel geografii i przyrody
17        Majewska-Czub Barbara    - nauczyciel j. francuskiego
, zajęć rewalidacyjnych, wychowawca świetlicy
18        Michalik-Sadaj Anna    - nauczyciel matematyki, informatyki
19        Miśkiewicz Agnieszka – nauczyciel zawodoznawstwa    
20        Oleksiak Beata    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
21        Otoliński Adam    - nauczyciel historii i wos
22        Partyka Tomasz    - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
23        Pater Paweł    - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
24        Przygoda Anna    - nauczyciel j. angielskiego, dyrektor szkoły
25        Rucińska Danuta
- wychowawca świetlicy i kierownik świetlicy
26        Sapała Agnieszka    - nauczyciel matematyki
27        Skrzypczak Gustawa    - katecheta (urlopowana od 19.12.2017r.)
28        Słapczyńska Małgorzata   - wychowawca świetlicy
29        Stępień Ewa    - nauczyciel j. angielskiego
30        Stępień Magdalena    - nauczyciel wspomagający
31        Sus Barbara    - nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych, informatyki,
32        Szemraj Magdalena    - nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych
, zajęć rewalidacyjnych,
33        Tokarska Danuta    - nauczyciel wychowawca świetlicy
34        Uryga Agnieszka    - nauczyciel matematyki
35        Waszczyk Joanna    - nauczyciel j. polskiego,
zajęć rewalidacyjnych,
36        Wiśniewski Zbigniew    - nauczyciel techniki, informatyki
37        Włodarczyk Anna     - nauczyciel edukacji przedszkolnej
38        Wosik Urszula      - nauczyciel edukacji
przedszkolnej
39        Wójcik Robert    - nauczyciel historii, geografii, informatyki, wicedyrektor szkoły
40        Wróblewska Dorota    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
41        Zakrzewska Wioletta    - nauczyciel j. polskiego
42        Zybała Aneta    - nauczyciel j. polskiego
43        Żerdecka Magdalena     - nauczyciel edukacji przedszkolnej  
44        Żelazowska Magdalena
– nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, logopeda     

Nauczyciel pracujący w szkole w zastępstwie:
45      Zasowski Michał   – katecheta od  IX 2018r:

Dyrektor                                           
Egzaminy
Konkursy
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Plan zajęć
Klasy
Profilaktyka
Programy
Projekty
 Dokumenty
 Reforma Edukacji
 Regulaminy
 > Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku
  > list MEN bezpieczne wakacje
 Konferencje
 

"Najlepszy jest ten nauczyciel,
który ucząc potrafi sprawić przyjemność w duszach uczniów."
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .