"Optimus est magister,
                                        qui docendo animos discipulorum
                                                                                          delectare potest"
Πλάτων    

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie
rok szkolny 2017/2018

1          Bajak Izabela    - nauczyciel bibliotekarz
2          Banach Nina    - pedagog szkolny
3          Feret Michał  - O. Sebastian    - katecheta
4          Gibała Aneta    - nauczyciel j. polskiego
5          Grabska Wioletta    - nauczyciel wspomagający
6          Gronek Ewa    - nauczyciel j. angielskiego
7          Hejnicka-Bystroń Katarzyna    - nauczyciel chemii i fizyki
8          Jakubowska Anna    - nauczyciel j. angielskiego i j. niemieckiego
9          Janik Alicja    - nauczyciel historii i wos, wychowawca świetlicy
10        Jasińska Ewa    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
11        Kadela Honorata    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
12        Kadela Mariusz    - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
13        Karnas Agnieszka    - nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie
14        Konecka Marianna    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
15        Kozub Dorota    - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
16        Krakowiak Wioletta    - nauczyciel geografii i przyrody
17        Majewska-Czub Barbara    - nauczyciel j. francuskiego
18        Michalik-Sadaj Anna    - nauczyciel matematyki, informatyki
19        Oleksiak Beata    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
20        Otoliński Adam    - nauczyciel historii i wos, wychowawca świetlicy
21        Partyka Tomasz    - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
22        Pater Paweł    - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
23        Przygoda Anna    - nauczyciel j. angielskiego, dyrektor szkoły
24        Rucińska Danuta    - nauczyciel edukacji przedszkolnej
25        Sapała Agnieszka    - nauczyciel matematyki, informatyki
26        Skrzypczak Gustawa    - katecheta, nauczyciel zawodoznawstwa (urlopowany od 19.12.2017r.)
27        Słapczyńska Małgorzata   - wychowawca świetlicy
28        Stępień Ewa    - nauczyciel j. angielskiego
29        Stępień Magdalena    - nauczyciel wspomagający
30        Sus Barbara    - nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych, informatyki,
31        Szemraj Magdalena    - nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych
32        Tokarska Danuta    - nauczyciel wychowawca świetlicy, kierownik świetlicy
33        Uryga Agnieszka    - nauczyciel matematyki i przyrody
34        Waszczyk Joanna    - nauczyciel j. polskiego, wychowawca świetlicy
35        Wiśniewski Zbigniew    - nauczyciel techniki, informatyki
36        Włodarczyk Anna     - nauczyciel edukacji przedszkolnej
37        Wosik Urszula      - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
38        Wójcik Robert    - nauczyciel historii, geografii, informatyki, wicedyrektor szkoły
39        Wróblewska Dorota    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
40        Zakrzewska Wioletta    - nauczyciel j. polskiego, wychowawca świetlicy
41        Zybała Aneta    - nauczyciel j. polskiego (urlop do 02.10.2017r.)
42        Żerdecka Magdalena     - nauczyciel edukacji przedszkolnej       

Nauczyciel delegowany:
43        Aksamit Małgorzata    - logopeda szkolny       

Nauczyciel pracujący w szkole w zastępstwie:
4        Bielecka Bożena    - nauczyciel j. polskiego od 01.09 do 02.10.2017r:
45      Jasiak Grzegorz   – katecheta od 02.01.2018r:
46      Miśkiewicz Agnieszka – nauczyciel zawodozawstwa od 02.01.2018r:

 > Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku
 > list MEN bezpieczne wakacje
Dyrektor                                           
Egzaminy
Konkursy
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Plan zajęć
Klasy
Profilaktyka
Programy
Projekty
 Dokumenty
 Reforma Edukacji
 Konferencje
 
"Najlepszy jest ten nauczyciel,
który ucząc potrafi sprawić przyjemność w duszach uczniów."
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .