Pierwszy numer szkolnej gazetki "Echo Jedynki" ukaże się w I 2017r.

                                                                                 
                                                                          
                                                                                 
   

 .