Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg, Stanisława Gano w Opatowie
 
1918 - 2018  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCISzkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie
RekrutacjaKontakt         Egzaminy       RodziceUczniowie   Projekty Klasy SP nr 1O.PrzedszkolneZamówienia    Nasz Patron      
DyrektorSukcesyKonkursyRada Rodz.Sport       InnowacjaDokumentyO.IntegracyjnePlac Zabaw 
Nauczyciele BibliotekaPedagogPlany/DowozyRzecznik PUProfilaktykaŚwietlicaWycieczkiHistoria 
AktualnościKomunikatyStołówkaSamorząd Ucz.Wydarzenia ProgramySzczęśliwy NrNasza Gazetka#Nauka 

 Nasze Motto:
"Nie mów mi, jaki jest świat – pozwól  mi go odkrywać!
Nie mów mi, jaki jest człowiek – pomóż mi go zrozumieć”
                                                                    

News
Sadzimy Drzewa Niepodległości!

Echo dnia o "Rekordzie dla Niepodległej" w Jedynce
100. lat Niepodległości - film Odrodzenie

Wywiadówka - Spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Uczniów
Wywiadówki w „Jedynce” - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.
W dniu 07.11.2018r. (środa) odbędzie się spotkanie Rodziców klas 0-8 i gimnazjum z Dyrektorem w holu parteru budynku B
PRZEBIEG WYWIADÓWKI:  
- godz. 15.30
Powitanie zebranych przez p. Dyrektor
- Informacja Rady Rodziców
- Sprawy różne związane z ogólnym funkcjonowaniem szkoły
- Informacja Pedagoga szkolnego
- Informacja na temat egzaminów kończących szkołę podstawową i gimnazjum

Po spotkaniu w holu rozpoczną się indywidualne spotkania klasowe w salach własnych z wychowawcami.

Uroczystość nadania imienia „Jedynce” - fotorelacja i opis uroczystości na FB szkoły.

Zapraszamy na promocję książki 30.09.2018r.

O nadaniu SP nr 1 imienia na WWW MIASTA OPATÓW

Radio Kielce o nadaniu Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano - 26.09.2018r.


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Opatowskiej Jedynki wraz
z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ma zaszczyt zaprosić

Uczniów Naszej Szkoły wraz z Rodzicami
na uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie imienia generała brygady Stanisława Gano, która odbędzie się 26 września 2018 roku.

Program uroczystości:
10.00 Msza święta w kościele parafialnym przy klasztorze
OO Bernardynów
10.50 Przejście do budynku szkoły  
11.00 Część oficjalna:
- przywitanie gości
- wystąpienia zaproszonych gości 
- odsłonięcie tablicy szkoły
- akademia okolicznościowa
- wystawa tematyczna poświęcona patronowi szkoły
PRZECZYTAJ > List do uczestników uroczystości

Jedynka na Korowodzie Niepodległości

Z nowym patronem
szkoły wchodzimy w trzeci wiek  Jedynki.
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - 03.09.2018r..
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie odbędzie się w poniedziałek 03.09.2018r.
godz. 8.00 - Msza święta w klasztorze OO Bernardynów w Opatowie - parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
godz. 9.00 - Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 na placu przed budynkiem szkoły - w zależności od warunków atmosferycznych
Następnie spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.
Zapraszamy :)
 .

 Podręczniki na rok szkolny 2018/2019
 Materiały edukacyjne dla oddziałów przedszkolnych 2018/2019
 


Oficjalne nadanie SP nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano
W dniu dzisiejszym - 31.07.2018r. - Rada Miasta Opatowa na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego "Jedynki" podjęła uchwałę o nadaniu z dniem 01.09.2018r. Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano.BIOGRAM
Gen. bryg. Stanisław Gano  wybrany przez społeczność "Jedynki" na patrona w dniu 17.05.1895r. przyszedł na świat w Opatowie jako Stanisław Włodzimierz Paweł GANO. Był on oficerem dyplomowanym piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jako pułkownik był szefem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza - kierującym polskim wywiadem podczas II wojny światowej. Generałem brygady mianowany został w 1964r.
Stanisław Gano pochodził z patriotycznej rodziny ściśle związanej z Opatowem, o tradycjach niepodległościowych, która położyła duże zasługi w życiu miasta. Jego dziadek był zaangażowany w działalność niepodległościową przed i podczas powstania styczniowego. Jego ojciec także zaangażowany był w życie społeczne, oraz jako działacz PPS rozwijał w początkach XX w. w działalność niepodległościową w Opatowie i okolicy.
Stanisław Gano był uzdolnionym młodzieńcem wychowanym w patriotycznej rodzinie. Chcąc realizować swoje aspiracje wiązane z zdobyciem wykształcenia przed I wojną światową podjął studia w Instytucie Technologicznym w Moskwie, które przerwała mu wojna.
Służbę wojskową rozpoczął w czasie I wojny światowej, kontynuował ją podczas wojny polsko-bolszewickiej. Od początku związany był jeszcze w carskiej armii
z polskim środowiskiem i angażował się w tworzenie polskich formacji wojskowych.
Za zasługi i bohaterstwo na polu walki z okresu wojen o odrodzenie naszej niepodległości otrzymał order Virtuti Militari V kl., 4-krotnie Krzyż Walecznych oraz Medal Niepodległości.
Po wojnie jego talent został dostrzeżony i skierowano go do pracy w wywiadzie. Systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Ten zawodowy dyplomowany oficer Wojska Polskiego w okresie przedwojennym dosłużył się stopnia podpułkownika.
Jego kariera związana była z polskim wywiadem – zajmował się m.in. wywiadem ofensywnym przeciw ZSRR i ogólnie kierunkiem wschodnim. Tuż przed wojną kierował Samodzielnym Referatem Technicznym wywiadu.
W okresie II wojny światowej był najpierw zastępcą szefa, a od grudnia 1941 r. szefem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Powszechnie uważany jest za jednego z autorów sukcesów polskiego wywiadu podczas wojny. Do stopnia pułkownika został awansowany 1943r..
W 1945r. jako szef polskiego wywiadu przekazał Brytyjczykom w depozyt, na ich żądanie, akta wywiadowcze II Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza. Akta nie zawierały kartoteki agentów, którą płk Gano rozkazał spalić, by nie weszła w posiadanie radzieckiego wywiadu.
26.09.1946r. został pozbawiony obywatelstwa polskiego przez prosowiecki TRJN.
Po demobilizacji pozostał na uchodźstwie i ostatecznie osiedlił się w Maroku. Tam też zmarł 05.07.1968r. w Casablance.
Rok 2018 kumuluje kilka dat związanych z życiem S. Gano przypada w nim  50 rocznica jego śmierci i 123 rocznica urodzin.
Opinie o kierowanym przez Gano wywiadzie okresu wojny:
„Polska Służba Wywiadowcza wniosła bezcenny wkład w planowanie i udane przeprowadzenie inwazji Europy oraz przyczyniła się do ostatecznego zwycięstwa sił Sprzymierzonych w Europie” – pisał w maju 1945 r. kmdr Wilfred A. Dunderdale, łącznik wywiadu brytyjskiego przy wywiadzie polskim.
„Armia Polska posiada najlepszy wywiad na świecie. Wartość jego jest dla nas nieoceniona.” – napisał w 1942 r. amerykański generał Hayes A. Kroner
Oceny i opinie przełożonych o Stanisławie Gano opisujące jego charakter i cechy osobowe.
Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1936
„…wyjątkowo pracowity i sumienny. Bardzo dobrze kierował wyszkoleniem (…) wykazał b. duży charakter; zawsze taktycznie kalkulował bardzo dobrze; zawsze był b. punktualny. Nigdy nie zawiódł (…) Wyróżniał się prawdomównością, solidnością roboty i bardzo dużą inteligencją pracy. (…) Oficer, który potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność za pracę”
Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1938
„…jest to oficer wyraźnie wyróżniający się. Przy dużej inteligencji i szerokich horyzontach jest równocześnie wyjątkowo sumiennym, obowiązkowym i dokładnym w pracy. Można na nim polegać. Każde zadanie sobie powierzone wykona dokładnie, nawet gdy nie jest przez dłuższy czas kontrolowany. Przy tym wszystkim posiada wysokie zalety charakteru, opanowanie i spokój. (…) W interesie służby leżeć winno wysunięcie go naprzód. Nadaje się do pracy tak w linii jak i w sztabie”
Jako postać gen. bryg. Stanisław Gano jest osobą godną naśladowania.
Jest naszym krajaninem wywodzącym się z Opatowa, który jako jeden z nielicznych odniósł wielki sukces zawodowy i miał poważny wpływ na historię naszego państwa w chwilach jego największego zagrożenia – w tym fizycznego istnienia naszego narodu. Walczył osobiście o odbudowę Niepodległej w latach 1918-1921 a następnie o istnienia Jej i naszego narodu w latach 1939-1945.
Uważamy, że swoją niezłomnością oraz oddaniem Ojczyźnie podczas walki o jej niepodległość w latach 1918-1921 oraz okresie II wojny światowej jest przykładem dla nowych pokoleń Polaków. Jego osobiste przymioty i cechy charakteru takie jak: uczciwości, opanowanie, pracowitości, ciągła chęć doskonalenia się, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wykształcenia oraz dokładność i sumienność w pracy są we współczesnym świeci cechami godnymi do naśladowania.
Postawa gen. bryg. Gano jego osobiste cechy charakteru, oddanie Ojczyźnie i wierność przysiędze Jej złożonej będą we współczesnym świecie stanowiły doskonały osobisty wzorzec dla uczniów i absolwentów  Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie.

Rok 2018 niesie ze sobą wiele ważnych rocznic. Jest to rok 200-lecia formalno-prawnego powstania poprzedniczki „Jedynki” - Szkoły Elementarnej w Opatowie. Jest to także rok 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W połowie tego roku przypada także 50-ta rocznica śmierci na obczyźnie wybitnego opatowianina gen. bryg. Stanisław Gano - szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza podczas II wojny światowej.  
Dlatego aby odpowiednio rozłożyć w czasie akcenty i zaplanowane działania w okresie od września do listopada 2018r. ze względów organizacyjnych i formalno-prawnych nadanie Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano nastąpi z dniem 01.09.2018r..
Oficjalną uroczystość nadania szkole gen. bryg. Stanisława Gano z prezentacją postaci i uroczystym apelem planujemy na dzień 26 września 2018r..
Jest to dzień kiedy będzie przypadać rocznica  pozbawienia Stanisława Gano w 1946r. obywatelstwa polskiego przez prosowiecki marionetkowy Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Uroczystość zorganizowana w tym dniu będzie symbolicznym gestem zadośćuczynienia dla zasłużonego dla Polski oficera i wyrażeniem naszej dezaprobaty dla tego haniebnego gestu.
Oficjalnym Dniem Patrona w szkole będzie dzień jego urodzin tj. 17 maja, który w roku 2019 będzie stanowił ostateczne zamkniecie procedury nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano.


Opatów - Tu jest Twój DOM

W gorącym słońcu Casablanki
Czerwonym skwarze marokańskich dni
Szukałeś cienia swego domu
Który na długo z oczu znikł

W paryskim zgiełku wśród bulwarów
Pod otwartym niebem elizejskich pól
Słyszałeś nie raz dźwięk znajomy
Choć nie realny z obcych słów

Tu jest twoje miejsce
Tu masz swój ciasny,
Ale własny kąt
Tu jest twoje miejsce
Tu jest twój dom

Tu jest twoje miejsce
Tu masz swój ciasny,
Ale własny kąt
Tu jest twoje miejsce
Tu jest twój dom

W najdalszym kącie tego świata
Dokąd cię rzucił twój wędrowny los
Tęskniłeś zawsze do tej ziemi,
Na której nigdy nie brak trosk

I tak jest zawsze,tak być musi
Bo tylko jeden mamy w życiu dom
Dokąd się wraca gdy w potrzebie
Nawet z najdalszych świata stron

Tu jest twoje miejsce
Tu masz swój ciasny,
Ale własny kąt
Tu jest twoje miejsce
Tu jest twój dom

Tu jest twoje miejsce
Tu masz swój ciasny,
Ale własny kąt
Tu jest twoje miejsce
Tu jest Twój DOM

Autor słów:
Andrzej Sobczak

 

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .