Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg, Stanisława Gano w Opatowie
 
Nasze Motto:
"Nie mów mi, jaki jest świat– pozwól  mi go odkrywać!
Nie mów mi, jaki jest człowiek– pomóż mi go zrozumieć”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie
RekrutacjaKontakt         Egzaminy       RodziceUczniowie   Projekty Klasy SP nr 1O.PrzedszkolneZamówienia                                 
DyrektorSukcesyKonkursyRada Rodz.Sport       InnowacjaDokumentyO.IntegracyjnePlac Zabaw 
Nauczyciele BibliotekaPedagogPlany/DowozyRzecznik PUProfilaktykaŚwietlicaWycieczkiHistoria 
AktualnościKomunikatyStołówkaSamorząd Ucz.Wydarzenia ProgramySzczęśliwy NrNasza Gazetka#Nauka 

 Najnowsze Newsy :)       Opatów #1 News

Jedynka na Korowodzie Niepodległości

Z nowym patronem
szkoły wchodzimy w trzeci wiek  Jedynki.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - 03.09.2018r..
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie odbędzie się w poniedziałek 03.09.2018r.
godz. 8.00 - Msza święta w klasztorze OO Bernardynów w Opatowie - parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
godz. 9.00 - Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 na placu przed budynkiem szkoły - w zależności od warunków atmosferycznych
Następnie spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.
Zapraszamy :)
 .

 Podręczniki na rok szkolny 2018/2019
 Materiały edukacyjne dla oddziałów przedszkolnych 2018/2019
 


Oficjalne nadanie SP nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano
W dniu dzisiejszym - 31.07.2018r. - Rada Miasta Opatowa na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego "Jedynki" podjęła uchwałę o nadaniu z dniem 01.09.2018r. Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano.BIOGRAM
Gen. bryg. Stanisław Gano  wybrany przez społeczność "Jedynki" na patrona w dniu 17.05.1895r. przyszedł na świat w Opatowie jako Stanisław Włodzimierz Paweł GANO. Był on oficerem dyplomowanym piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jako pułkownik był szefem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza - kierującym polskim wywiadem podczas II wojny światowej. Generałem brygady mianowany został w 1964r.
Stanisław Gano pochodził z patriotycznej rodziny ściśle związanej z Opatowem, o tradycjach niepodległościowych, która położyła duże zasługi w życiu miasta. Jego dziadek był zaangażowany w działalność niepodległościową przed i podczas powstania styczniowego. Jego ojciec także zaangażowany był w życie społeczne, oraz jako działacz PPS rozwijał w początkach XX w. w działalność niepodległościową w Opatowie i okolicy.
Stanisław Gano był uzdolnionym młodzieńcem wychowanym w patriotycznej rodzinie. Chcąc realizować swoje aspiracje wiązane z zdobyciem wykształcenia przed I wojną światową podjął studia w Instytucie Technologicznym w Moskwie, które przerwała mu wojna.
Służbę wojskową rozpoczął w czasie I wojny światowej, kontynuował ją podczas wojny polsko-bolszewickiej. Od początku związany był jeszcze w carskiej armii
z polskim środowiskiem i angażował się w tworzenie polskich formacji wojskowych.
Za zasługi i bohaterstwo na polu walki z okresu wojen o odrodzenie naszej niepodległości otrzymał order Virtuti Militari V kl., 4-krotnie Krzyż Walecznych oraz Medal Niepodległości.
Po wojnie jego talent został dostrzeżony i skierowano go do pracy w wywiadzie. Systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Ten zawodowy dyplomowany oficer Wojska Polskiego w okresie przedwojennym dosłużył się stopnia podpułkownika.
Jego kariera związana była z polskim wywiadem – zajmował się m.in. wywiadem ofensywnym przeciw ZSRR i ogólnie kierunkiem wschodnim. Tuż przed wojną kierował Samodzielnym Referatem Technicznym wywiadu.
W okresie II wojny światowej był najpierw zastępcą szefa, a od grudnia 1941 r. szefem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Powszechnie uważany jest za jednego z autorów sukcesów polskiego wywiadu podczas wojny. Do stopnia pułkownika został awansowany 1943r..
W 1945r. jako szef polskiego wywiadu przekazał Brytyjczykom w depozyt, na ich żądanie, akta wywiadowcze II Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza. Akta nie zawierały kartoteki agentów, którą płk Gano rozkazał spalić, by nie weszła w posiadanie radzieckiego wywiadu.
26.09.1946r. został pozbawiony obywatelstwa polskiego przez prosowiecki TRJN.
Po demobilizacji pozostał na uchodźstwie i ostatecznie osiedlił się w Maroku. Tam też zmarł 05.07.1968r. w Casablance.
Rok 2018 kumuluje kilka dat związanych z życiem S. Gano przypada w nim  50 rocznica jego śmierci i 123 rocznica urodzin.
Opinie o kierowanym przez Gano wywiadzie okresu wojny:
„Polska Służba Wywiadowcza wniosła bezcenny wkład w planowanie i udane przeprowadzenie inwazji Europy oraz przyczyniła się do ostatecznego zwycięstwa sił Sprzymierzonych w Europie” – pisał w maju 1945 r. kmdr Wilfred A. Dunderdale, łącznik wywiadu brytyjskiego przy wywiadzie polskim.
„Armia Polska posiada najlepszy wywiad na świecie. Wartość jego jest dla nas nieoceniona.” – napisał w 1942 r. amerykański generał Hayes A. Kroner
Oceny i opinie przełożonych o Stanisławie Gano opisujące jego charakter i cechy osobowe.
Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1936
„…wyjątkowo pracowity i sumienny. Bardzo dobrze kierował wyszkoleniem (…) wykazał b. duży charakter; zawsze taktycznie kalkulował bardzo dobrze; zawsze był b. punktualny. Nigdy nie zawiódł (…) Wyróżniał się prawdomównością, solidnością roboty i bardzo dużą inteligencją pracy. (…) Oficer, który potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność za pracę”
Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1938
„…jest to oficer wyraźnie wyróżniający się. Przy dużej inteligencji i szerokich horyzontach jest równocześnie wyjątkowo sumiennym, obowiązkowym i dokładnym w pracy. Można na nim polegać. Każde zadanie sobie powierzone wykona dokładnie, nawet gdy nie jest przez dłuższy czas kontrolowany. Przy tym wszystkim posiada wysokie zalety charakteru, opanowanie i spokój. (…) W interesie służby leżeć winno wysunięcie go naprzód. Nadaje się do pracy tak w linii jak i w sztabie”
Jako postać gen. bryg. Stanisław Gano jest osobą godną naśladowania.
Jest naszym krajaninem wywodzącym się z Opatowa, który jako jeden z nielicznych odniósł wielki sukces zawodowy i miał poważny wpływ na historię naszego państwa w chwilach jego największego zagrożenia – w tym fizycznego istnienia naszego narodu. Walczył osobiście o odbudowę Niepodległej w latach 1918-1921 a następnie o istnienia Jej i naszego narodu w latach 1939-1945.
Uważamy, że swoją niezłomnością oraz oddaniem Ojczyźnie podczas walki o jej niepodległość w latach 1918-1921 oraz okresie II wojny światowej jest przykładem dla nowych pokoleń Polaków. Jego osobiste przymioty i cechy charakteru takie jak: uczciwości, opanowanie, pracowitości, ciągła chęć doskonalenia się, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wykształcenia oraz dokładność i sumienność w pracy są we współczesnym świeci cechami godnymi do naśladowania.
Postawa gen. bryg. Gano jego osobiste cechy charakteru, oddanie Ojczyźnie i wierność przysiędze Jej złożonej będą we współczesnym świecie stanowiły doskonały osobisty wzorzec dla uczniów i absolwentów  Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie.

Rok 2018 niesie ze sobą wiele ważnych rocznic. Jest to rok 200-lecia formalno-prawnego powstania poprzedniczki „Jedynki” - Szkoły Elementarnej w Opatowie. Jest to także rok 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W połowie tego roku przypada także 50-ta rocznica śmierci na obczyźnie wybitnego opatowianina gen. bryg. Stanisław Gano - szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza podczas II wojny światowej.  
Dlatego aby odpowiednio rozłożyć w czasie akcenty i zaplanowane działania w okresie od września do listopada 2018r. ze względów organizacyjnych i formalno-prawnych nadanie Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano nastąpi z dniem 01.09.2018r..
Oficjalną uroczystość nadania szkole gen. bryg. Stanisława Gano z prezentacją postaci i uroczystym apelem planujemy na dzień 26 września 2018r..
Jest to dzień kiedy będzie przypadać rocznica  pozbawienia Stanisława Gano w 1946r. obywatelstwa polskiego przez prosowiecki marionetkowy Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Uroczystość zorganizowana w tym dniu będzie symbolicznym gestem zadośćuczynienia dla zasłużonego dla Polski oficera i wyrażeniem naszej dezaprobaty dla tego haniebnego gestu.
Oficjalnym Dniem Patrona w szkole będzie dzień jego urodzin tj. 17 maja, który w roku 2019 będzie stanowił ostateczne zamkniecie procedury nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie imienia gen. bryg. Stanisława Gano. 

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .