Wychowawca klasy czwartej oddział "A" - mgr Adam Otoliński

 .