Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie

Rekrutacja zakończona! Poniżej publikujemy listy uczniów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy 1
Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie, którzy rozpoczną naukę w "Jedynce" w roku szkolnym 2017/2018

Lista uczniów klasy 1 SP Nr 1 w Opatowie z podziałem na grupy             Lista uczniów Oddziałów Przedszkolnych z podziałem na grupy

REKRUTACJA DO

>Oddziałów Przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie

Trwa od 6 kwietnia 2017 r. od godz. 9-tej
           do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 13-tej

>Klas pierwszych

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie


Trwa od 6 kwietnia 2017 r. od godz. 9-tej
           do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 15-tej


Podania o przyjęcie do SZS Nr1 w Opatowie pobierz poniżej:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY I
Zarządzenie Nr 43/2017 BMiG Opatów z 3.04.2017r. (Rekrutacja)
 Lista uczniów przyjętych do klasy 1 SP Nr 1 w Opatowie na rok szkolny 2017/2018
 Lista uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego SP Nr 1 w Opatowie na rok szkolny 2017/2018
 Strefa Rodzica
 Aktualności Jedynki
  Plakat_SZS1_Dni_Otwarte_2017_Druk.pdf
 Plakat_SZS1_Dni_Otwarte_2017_2_Druk.pdf
OFERTA EDUKACYJNA JEDYNKI DLA KLAS ZEROWYCH I PIERWSZYCH

# Klasy zerowe umieszczone są w oddzielnym skrzydle, położonym w strefie szkoły przeznaczonej dla edukacji wczesnoszkolnej - klas  1-3.

& Uczniowie w oddziałach zerowych oraz w klasach 1-3 cały czas przebywają pod opieką nauczyciela - wychowawcy.

& Po skończonych zajęciach dzieci mogą przebywać w świetlicy szkolnej, otwartej od godziny 6.50 do 15.50 lub do odebrania ostatniego ucznia ze świetlicy szkolnej.

& W oddziałach zerowych nauka odbywa się poprzez zabawę dlatego mówimy, że uczymy bawiąc i bawimy nauką. Każdego dnia realizowane są dwa zajęcia dydaktyczne, oraz zajęcia z języka angielskiego i dodatkowo religii.

& W „Jedynce” dysponujemy dużymi, widnymi salami zapewniającymi uczniom komfort nauczania i zabawy.

& W strefie salach oddziałów zerowych znajduje się dodatkowa sala rekreacyjna do zabawy i relaksu.

& Podczas pobytu w szkole dzieci mogą korzystać ze smacznych obiadów w stołówce szkolnej.

& Przy szkole znajduje się nowoczesny i bezpieczny plac zabaw z przyrządami dostosowany do zabawy dla dzieci od 4 roku życia.

& Zapewniamy opiekę pedagoga, logopedy, pielęgniarki.

& Nauczyciele „Jedynki” mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

& W szkole funkcjonują dwa odziały integracyjne.

& Dysponujemy salą do zajęć rewalidacyjnych, wyposażoną w różnorodne pomoce dydaktyczne.

& Oferujemy od zerówki zajęcia sportowe odbywające się w sali do gimnastyki korekcyjnej i dużej hali sportowej  wyposażonych w różnorodny sprzęt sportowy.

& Po zajęciach lekcyjnych w klasach 1-3 na życzenie rodziców uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z robotyki.

& Dla dzieci wymagających wsparcia w celu zharmonizowania ich rozwoju organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej.

Rekrutacja rozpocznie się w końcu marca 2017r.                    ZAPRASZAMY


Podania o przyjęcie do SZS Nr1 w Opatowie pobierz poniżej:
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY „0”
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY I
PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM
WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ
WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE DRUGIEJ
 
 
 
                    
 
 

 
#
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .