Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy 1  Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie na rok szkolny 2018/2019


PODZIAŁ NA GRUPY KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

Listy wszystkich uczniów przyjętych w procesie rekrutacji wraz z podziałem na grupy i przydziałem wychowawców zostały wywieszone w piątek 31.08.2018r. o godz. 7.58 na tablicy ogłoszeń w szkole w budynku A przy Sekretariacie.  Ze względu na wymogi formalno-prawne (w związku w wejściem w życie w maju 2018r. rozporządzenia o ochroni danych osobowych RODO) listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły ani na innych profilach internetowych zarządzanych przez szkołę.
.....................................................................................................................................

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.
Listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zostały wywieszone w dniu 02.07.2018 r. na tablicach informacyjnych szkoły w budynkach A przy Sekretariacie 
Ze względu na wymogi formalno-prawne listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły ani na innych profilach internetowych zarządzanych przez szkołę.
Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice złożyli dokumenty w procesie rekrutacyjnym zostały przyjęte do wnioskowanych przez rodziców klas i oddziałów.
.................................................................................................................................
Listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zostały wywieszone w dniu 07.05.2018 r. na tablicach informacyjnych szkoły w budynkach A i B
Ze względu na wymogi formalno-prawne listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły ani na innych profilach internetowych zarządzanych przez szkołę.
Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice złożyli dokumenty w procesie rekrutacyjnym zostały przyjęte do wnioskowanych przez rodziców klas i oddziałów.
Informacje o rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane w najbliższym czasie

REKRUTACJA DO
>Oddziałów Przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie trwa
od 3 kwietnia 2018 r. od godz. 9-tej  do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 13-tej
>Klas pierwszych

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie
trwa
od 3 kwietnia 2018 r. od godz. 9-tej do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15-tej

Podania o przyjęcie do SP Nr1 w Opatowie pobierz poniżej:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na rok 2018
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY I na rok 2018


 Strefa Rodzica
Aktualności Jedynki
 Zarządzenie Nr 43/2017 BMiG Opatów z 3.04.2017r. (Rekrutacja)OFERTA EDUKACYJNA JEDYNKI DLA KLAS ZEROWYCH I PIERWSZYCH

# Klasy zerowe umieszczone są w oddzielnym skrzydle, położonym w strefie szkoły przeznaczonej dla edukacji wczesnoszkolnej - klas  1-3.

& Uczniowie w oddziałach zerowych oraz w klasach 1-3 cały czas przebywają pod opieką nauczyciela - wychowawcy.

& Po skończonych zajęciach dzieci mogą przebywać w świetlicy szkolnej, otwartej od godziny 6.50 do 15.50 lub do odebrania ostatniego ucznia ze świetlicy szkolnej.

& W oddziałach zerowych nauka odbywa się poprzez zabawę dlatego mówimy, że uczymy bawiąc i bawimy nauką. Każdego dnia realizowane są dwa zajęcia dydaktyczne, oraz zajęcia z języka angielskiego i dodatkowo religii.

& W „Jedynce” dysponujemy dużymi, widnymi salami zapewniającymi uczniom komfort nauczania i zabawy.

& W strefie salach oddziałów zerowych znajduje się dodatkowa sala rekreacyjna do zabawy i relaksu.

& Podczas pobytu w szkole dzieci mogą korzystać ze smacznych obiadów w stołówce szkolnej.

& Przy szkole znajduje się nowoczesny i bezpieczny plac zabaw z przyrządami dostosowany do zabawy dla dzieci od 4 roku życia.

& Zapewniamy opiekę pedagoga, logopedy, pielęgniarki.

& Nauczyciele „Jedynki” mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

& W szkole funkcjonują dwa odziały integracyjne.

& Dysponujemy salą do zajęć rewalidacyjnych, wyposażoną w różnorodne pomoce dydaktyczne.

& Oferujemy od zerówki zajęcia sportowe odbywające się w sali do gimnastyki korekcyjnej i dużej hali sportowej  wyposażonych w różnorodny sprzęt sportowy.

& Po zajęciach lekcyjnych w klasach 1-3 na życzenie rodziców uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z robotyki.

& Dla dzieci wymagających wsparcia w celu zharmonizowania ich rozwoju organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej.

Rekrutacja rozpoczyna się w końcu marca 2018r.                    ZAPRASZAMY


Podania o przyjęcie do SZS Nr1 w Opatowie pobierz poniżej:
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY „0”
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY I
PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM
WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ
WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE DRUGIEJ
 Plakat_SZS1_Dni_Otwarte_2017_Druk.pdf
  Plakat_SZS1_Dni_Otwarte_2017_2_Druk.pdf
 
                    
 
 
 Lista uczniów klasy 1 SP Nr 1 w Opatowie z podziałem na grupy 2017      Lista uczniów Oddziałów Przedszkolnych z podziałem na grupy 2017
#
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .