TERMINARZ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2021 r.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty              
a) język polski - 25 maja 2021r.  
(wtorek) - godz. 9:00 
b) matematyka - 26 maja 2021r. 
(środa) - godz. 9:00 
c) język angielski - 27 maja 2021r.  (czwartek) - godz. 9:00
 


Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty              
a) język polski -  16 czerwca 2021r.  
(środa) - godz. 9:00 
b) matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek) - godz. 9:00 
c) język angielski - 18 czerwca 2021r.  (piątek) - godz. 9:00
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 Jak pokonać stres przed egzaminem

............................................................
ARCHIWUM

TERMINARZ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2020 r.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty             
a) język polski - 21 kwietnia 2020r. 
(wtorek) - godz. 9:00
b) matematyka - 22 kwietnia 2020r.
(środa) - godz. 9:00
c) język angielski - 23 kwietnia 2020r.  (czwartek) - godz. 9:00


Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty             
a) język polski -  1 czerwca 2020r.  (poniedziałek) - godz. 9:00
b) matematyka - 2 czerwca 2020r. (wtorek) - godz. 9:00
c) język angielski - 3 czerwca 2020r.  (środa) - godz. 9:00


TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2019 r.

Termin główny egzaminu
a) część humanistyczna –10 kwietnia 2019 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język angielski - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Termin główny egzaminu ósmoklasisty             
a) język polski - 15 kwietnia 2019r.  (poniedziałek)
- godz. 9:00
b) matematyka - 16 kwietnia 2019r. (wtorek)
- godz. 9:00
c) język angielski - 17 kwietnia 2019r.  (środa)
- godz. 9:00Informacja przed Egzaminem dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych "Jedynki"
 Egzamin gimnazjalny  listy zdających z podziałem na sale
 Egzamin gimnazjalny komisje - Zespoły Nadzorujące
Procedury egzaminacyjne dla zdających uczniów: Jak? Co? Kiedy?
Termin dodatkowy egzaminu
a) część humanistyczna - 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza -  4 czerwca 2019r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 5 czerwca 2019 r. (środa)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty             
a) język polski -  3 czerwca 2019r.  (poniedziałek)
- godz. 9:00
b) matematyka - 4 czerwca 2019r. (wtorek)
- godz. 9:00
c) język angielski - 5 czerwca 2019r.  (środa)
- godz. 9:00


 

Więcej informacji na :
Komunikat dyr. CKE o harmonogramie Egzaminów w roku  2021
Dostosowania form i warunków egzaminu ósmoklasisty 2021
Informacja dyr. CKE o możliwości używani przez uczniów materiałów i przyborów na egzaminach w 2021r.Informacje Archiwalne
Egzaminy gimnazjalne

Do dnia 15.11.2017r. przedstawimy Rodzicom uczniów - posiadających orzeczenia i opinie PPP - informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018. Odpowiedz w której Rodzice potwierdzają lub rezygnują z zaproponowanych form dostosowania powinni udzielić do 20.11.2017r. gdyż do 30.11.2017r. szkoła musi zgłosić uczniów do egzaminu gimnazjalnego - w tym wskazując formy dostosowania ich egzaminu.
 
Egzaminy PRÓBNE
Weźmiemy udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym z Operonem w dniach 5–7 grudnia 2017r.

5 grudnia 2017r. Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część humanistyczna

09:00–10:00 – Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)

11.00–12.30 – Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)

6 grudnia 2017r.Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część matematyczno-przyrodnicza 

 09.00–10.00 – Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60minut)

 11.00–12.30 – Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)

7 grudnia 2017r.Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – egzamin z języka obcego 

09.00–10.00 – Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym (czas trwania: 60 minut)

11.00–12.00 – Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (czas trwania: 60 minut)