"Optimus est magister,
                                        qui docendo animos discipulorum
                                                                                          delectare potest"
λάτων    

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie
rok szkolny 2022/2023

1          Aksamit Małgorzata  - nauczyciel j. polskiego
2         Bajak Izabela    - nauczyciel bibliotekarz
3         Florys Katarzyna - psycholog szkolny
4         Gibała Aneta    - nauczyciel j. polskiego
5         Gronek Ewa    - nauczyciel j. angielskiego
6          Jakubowska Anna    - nauczyciel j. niemieckiego
7          Jasińska Ewa    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
8          Kadela Honorata    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 
9          Kadela Mariusz    - nauczyciel wychowania fizycznego,
10        Karnas Agnieszka    - nauczyciel biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie
11       Kozub Dorota    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
12       Krakowiak Wioletta    - nauczyciel geografii i przyrody, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
13       Majewska-Czub Barbara    - pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, zawodoznawstwa
14       Michalik-Sadaj Anna    - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,  wychowawca świetlicy
15       Otoliński Adam    - nauczyciel historii i wos,  wychowawca świetlicy
16       Partyka Tomasz    - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
17       Pater Paweł    - nauczyciel wychowania fizycznego,  wychowawca świetlicy,
18       Popiel Andrzej  - O. Anastazy   - katecheta  
19       Przygoda Anna    - nauczyciel j. angielskiego, dyrektor szkoły
20       Rysiak Małgorzata    - nauczyciel bibliotekarz,
21       Sapała Agnieszka    - nauczyciel matematyki, 
22       Sobczyk Joanna   - katecheta, 
23       Skowron Krzysztof   - nauczyciel fizyki, 
24       Słapczyńska Małgorzata   - wychowawca świetlicy
25       Stępień Ewa    - nauczyciel j. angielskiego (urlop)
26       Stępień Magdalena  -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
27       Szemraj Magdalena    - nauczyciel muzyki i plastyki, zajęć rewalidacyjnych,
28       Uryga Agnieszka    - nauczyciel matematyki
29       Waszczyk Joanna    - nauczyciel j. polskiego (urlop)
30       Wiśniewski Zbigniew    - nauczyciel techniki, informatyk,  wychowawca świetlicy  
31       Włodarczyk Anna     - nauczyciel edukacji przedszkolnej, historii, wos, zajęć rewalidacyjnych
33       Wosik Urszula      nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
33       Woźniak Renata    - nauczyciel edukacji przedszkolnej, pedagog specjalny, 
34       Wójcik Robert    - nauczyciel historii, wicedyrektor szkoły,
35       Wróblewska Dorota    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, wychowawca świetlicy
36       Zybała Aneta    - nauczyciel j. polskiego,
37       Żerdecka Magdalena     - nauczyciel edukacji przedszkolnej,  

Nauczyciel pracujący w szkole w zastępstwie:
38      Mroczek Kamila   - nauczyciel j. angielskiego

Dyrektor                                           
Egzaminy
Konkursy
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Plan zajęć
Klasy
Profilaktyka
Programy
Projekty
 Dokumenty
 Reforma Edukacji
 Regulaminy
 > Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku
  > list MEN bezpieczne wakacje
 > "Nowe narkotyki - poradnik dla nauczycieli”
 Konferencje
 "Najlepszy jest ten nauczyciel, który ucząc potrafi sprawić przyjemność w duszach uczniów."