"Optimus est magister,
                                        qui docendo animos discipulorum
                                                                                          delectare potest"
λάτων    

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie
rok szkolny 202/2022Archiwum

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie
rok szkolny 2020/2021

1          Bajak Izabela    - nauczyciel bibliotekarz
2          Banach Nina    - pedagog szkolny, 
nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
3          Bartkiewicz Krzysztof - katecheta, wychowawca świetlicy
4          Gibała Aneta    - nauczyciel j. polskiego
5          Grabska Wioletta    - nauczyciel matematyki, n-l. wspomagający,
zajęć rewalidacyjnych,
6          Gronek Ewa    - nauczyciel j. angielskiego
7          Hejnicka-Bystroń Katarzyna    - nauczyciel chemii i fizyki
8          Jakubowska Anna    - nauczyciel j. niemieckiego
9           J
asińska Ewa    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
10         Kadela Honorata    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
11        Kadela Mariusz    - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy szkolnej 
12        Karnas Agnieszka    - nauczyciel biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie
13        Kozub Dorota    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
14        Krakowiak Wioletta    - nauczyciel geografii i przyrody, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
15        Majewska-Czub Barbara    - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, zawodoznawstwa
16        Michalik-Sadaj Anna    - nauczyciel matematyki, informatyki (urlop)
17        Otoliński Adam    - nauczyciel historii i wos
18        Partyka Tomasz    - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
19
        Pater Paweł    - nauczyciel wychowania fizycznego, 20        Popiel Andrzej  - O. Anastazy   - katecheta
20        Przygoda Anna    - nauczyciel j. angielskiego, dyrektor szkoły
21        Sapała Agnieszka    - nauczyciel matematyki, informatyki 
22        Słapczyńska Małgorzata   - wychowawca świetlicy
23        Stępień Ewa    - nauczyciel j. angielskiego (urlop)
24        Stępień Magdalena  -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
25        Szemraj Magdalena    - nauczyciel muzyki i plastyki, zajęć rewalidacyjnych,
26        Uryga Agnieszka    - nauczyciel matematyki
27        Waszczyk Joanna    - nauczyciel j. polskiego, zajęć rewalidacyjnych,n-l. wspomagający, 
28        Wiśniewski Zbigniew    - nauczyciel techniki, plastyki i informatyki
29        Włodarczyk Anna     - nauczyciel edukacji przedszkolnej, historii, zajęć rewalidacyjnych,
30        Wosik Urszula      nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
31        Wójcik Robert    - nauczyciel historii, wicedyrektor szkoły
32       Wróblewska Dorota    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, wychowawca świetlicy
33        Zybała Aneta    - nauczyciel j. polskiego
34       Żerdecka Magdalena     - nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca świetlicy   

Nauczyciel pracujący w szkole w zastępstwie:
35      Mroczek Kamila   - nauczyciel j. angielskiego

Dyrektor                                           
Egzaminy
Konkursy
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Plan zajęć
Klasy
Profilaktyka
Programy
Projekty
 Dokumenty
 Reforma Edukacji
 Regulaminy
 > Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku
  > list MEN bezpieczne wakacje
 > "Nowe narkotyki - poradnik dla nauczycieli”
 Konferencje
 

"Najlepszy jest ten nauczyciel, który ucząc potrafi sprawić przyjemność w duszach uczniów."