Więcej na stronie naszej Biblioteki
Planowane działania w ramach rozwijania czytelnictwa  uczniów SZS Nr 1 w Opatowie także jako działania zaplanowane w ramach programu MEN- Priorytet 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w r. szk. 2016/17

 

I. Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności czytelnika i użytkownika informacji

·         organizacja imprez i prowadzenie zajęć czytelniczych promujących książkę i czytelnictwo

1. Szkolne obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 2016:-X 2016

·         zabawy, konkursy i akcje popularyzujące książkę i czytelnictwo

- 3 października-Dzień Uśmiechu –rozpoczęcie obchodów MMBS 2016

- Zabawa-konkurs „Poszukiwanie zaginionych tytułów”

- Akcje czytelnicze „Życzenia dla biblioteki”, „Tytuły ulubionych książek”, „Randka w ciemno z książką”

- Międzyklasowy Turniej Czytelniczy  pod hasłem „Czytam, bo lubię” dla klas 2-3 oraz 4-6

- 30 października-Światowy Dzień Spódnicy”- konkurs międzyklasowy –zabawa na zakończenie obchodów MMBS dla wszystkich klas z wręczeniem dyplomów i nagród

2. Apel z okazji Roku Henryka Sienkiewicza - XII 2016r.

3. „Tydzień Głośnego Czytania 2017”-  V 2017r.

Festiwal Głośnego Czytania -czytanie przez gimnazjalistów uczniom kl. 1-3-SP  i kl. 4-6 głośne czytanie „Książek naszych marzeń”  przez wychowawców, na godzinach wychowawczych  zajęcia czytelnicze oraz wykorzystanie materiałów edukacyjnych do lektury-kształcenie czytania ze zrozumieniem

4. Noc Bibliotek 2017- Kl.1 gimnazjum czyta klasom 3 SP- VI 2017

 ·         Projekty edukacyjne:

1. „Dziadek i niedźwiadek” -projekt edukacyjny w kl. 2-3 na podstawie książki Ł. Wierzbickiego „Dziadek i niedźwiadek” –XII/ 2016 I/2017

2. Pasowanie na czytelnika uczniów klas I  XI 2017

pt. „Stacja Tuwimowo”- zajęcia otwarte dla rodziców pierwszoklasistów

 ·         Realizacja programu przysposobienia czytelnika i użytkownika informacji  w ramach godzin wychowawczych/2 godziny wychowawcze w ciągu roku  w klasach 4-6 oraz 1-3 gimn.- szczegółowe programy planowanych zajęć dostępne w bibliotece.

1. „Edukacja czytelnicza oraz wychowanie przez czytanie” –kl.1-3-SP

2. „Jestem czytelnikiem i użytkownikiem informacji- kl.4-6 –SP

3. „Świadomy i kulturalny czytelnik”-kl.1-3 Gimnazjum

·         konkursy

1. „Kto czyta, żyje wielokrotnie”- konkurs pięknego czytania dla klas 2-3-II 2017

2. „Z lekturą jest mi po drodze”- konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów-V 2017

 3. Organizacja corocznego VII Turnieju Jednego Wiersza/ pod hasłem „Miasteczko moje” dla klas 3-5.

·         zajęcia dodatkowe głośnego czytania

1. Prowadzenie czytelniczych zajęć dodatkowych „Czytam sobie w bibliotece” -realizacja projektu czytelniczego//ceo.org.pl/ w oparciu o serię książek „Czytam sobie” oraz  nowości z bibliotecznej półki-głośne czytanie i zabawy dla uczniów klas 1 i 2 ze świetlicy

2. „Wesołe poczytajki”- realizacja całorocznego programu głośnego czytania w klasach „0”

3. Współpraca   Radą  Pedagogiczną i rodzicami

·          Włącznie społeczności uczniowskiej  oraz nauczycieli i wychowawców

do projektów edukacyjnych, także w ramach działań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 przygotowania imprez bibliotecznych, szkolnych konkursów, spotkań z rodzicami

·         przygotowanie pogadanki dla rodziców o wpływie czytania na rozwoj dziecka oraz wartości głośnego czytania w ramach klasowych spotkań z rodzicami

·         pozyskanie funduszy z Komitetu Rodzicielskiego na nagrody  w organizowanych konkursach

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

·         Z Biblioteką Publiczną im. St. Czernika,  Z OOK i Radiem Opatów- udział w imprezach czytelniczych, konkursach i spektaklach teatralnych, przygotowanie audycji okolicznościowych:

-przygotowanie audycji do radia Opatów: „Miłość wszystko przyjmuje  i daje”- poświęcony św. Matce Teresie z Kalkuty.-XI 2016.kl.1a gimnazjum/

Biblioteka Szkolna zaprasza do zapoznania się ze szczegółowym programem imprez czytelniczych, projektów edukacyjnych, konkursów, akcji i zajęć oraz włączenie się w  ciekawe  dla Was i Waszych uczniów propozycje działań.