Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 
im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie
 

 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 na rok szkolny 2022/2023
Wnioski prosimy składać w sekretariacie
szkoły w godzinach 7.00-15.00 

rekrutacja od 14 do 25.02.2022r.  

rekrutacja od 14 do 25.02.2022r. 

 04.02.2022r.  Rekrutacja podstawowa na rok szkolny 2022/2023
 >Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie
trwa od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.. Wniosek poniżej:
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie
 >Klas Pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie
trwa od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r..  Zgłoszenie poniżej:

Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie


  ARCHIWUM 
 02.06.2021r. Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie będą od dnia 08.06.2021r. wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Jednocześnie prosimy rodziców zakwalifikowanych kandydatów, aby do dnia 14 czerwca 2021 roku. uzupełnili oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia ich dziecka do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie

Zapraszamy 

 17.05.2021r. Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022
 
Rodzicom zainteresowanym jeszcze zapisaniem dziecka do Jedynki przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 zaplanowana jest od 17 do 28 maja 2021 roku.
Zapraszamy
 22.03.2021r.Rekrutacja podstawowa na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie została w dniu 22.03.2021r. wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Rodzicom zainteresowanym jeszcze zapisaniem dziecka do Jedynki przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 zaplanowana jest od 17 do 28 maja 2021 roku.
Zapraszamy 
 09.03.2021r.

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie będą od dnia 09.03.2021r. wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Jednocześnie prosimy rodziców zakwalifikowanych kandydatów, aby do dnia 17 marca 2021 roku. uzupełnili oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia ich dziecka do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie  

Rodzicom zainteresowanym jeszcze zapisaniem dziecka do Jedynki przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 zaplanowana jest od 17 do 28 maja 2021 roku.

Zapraszamy
Podstawa prawna rekrutacji Ramy czasowe i dokumenty 
Zarządzenie nr 9/2021 BMiG Opatów z dnia 26.01.2021 r.  REKRUTACJA DO
Regulamin przyjmowania dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie >Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie Rekrutacja trwa od 15 lutego 2021 r. od godz. 7.00 do 26 lutego 2021 r. do godz. 15.00
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie 
Regulamin przyjmowania dzieci do klas pierwszych SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie >Klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie 
Rekrutacja będzie trwała od   15 lutego 2021 r. od godz. 7.00  do 26 lutego 2021 r. do godz. 15.00
Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie
  
  ARCHIWUM
 
Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

ZAPRASZAMY
Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława  Gano w Opatowie na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, 18 maja 2020 roku od godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie. Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa.Wnioski możecie Państwo pobrać ze strony internetowej szkoły ( powyżej  lub obok: wniosek>kl.0   wniosek>kl.1 ).
Rekrutacja prowadzona będzie tradycyjnie i drogą elektroniczną. Wnioski proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na: szs_1_opatow@o2.pl lub tradycyjnie składając po wypełnieniu w wersji papierowej w szkole. Przed wejściem do sekretariatu znajduje się skrzynka podawcza do której można składać wypełnione dokumenty w godzinach od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).  Zapraszamy!

.....................................................................................................................................................................................................................................

ZAPRASZAMY

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie możecie Państwo pobrać ze strony internetowej szkoły (powyżej  lub obok:  wniosek>kl.0     wniosek>kl.1) i składać po wypełnieniu w wersji papierowej w szkole. Przed wejściem do sekretariatu znajduje się skrzynka podawcza do której można składać wypełnione dokumenty w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).  Zapraszamy!


.............................................................................................................................................................................................................................

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie są od  06.03.2020r. wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz tryb pracy zdalnej sekretariatu prosimy, rodziców zakwalifikowanych kandydatów, aby uzupełnili oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia ich dziecka do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie przesyłając je e-mailem (na adres szs_1_opatow@o2.pl). Wystarczy w e-mailu podać formuję:

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego/mojej* syna/córki/podopiecznego/podopiecznej* (...tu podajemy imię i nazwisko...) w roku szkolnym 2020/21 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie.  (tu podajemy imię i nazwisko rodzica/opiekuna i telefon do kontaktu)

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego/mojej* syna/córki/podopiecznego/podopiecznej* (...tu podajemy imię i nazwisko...) w roku szkolnym 2020/21 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie.  (tu podajemy imię i nazwisko rodzica/opiekuna i telefon do kontaktu)


*proszę zostawić właściwe
 Podstawa prawna rekrutacji Ramy czasowe i dokumenty 
Zarządzenie nr 17/2020 BMiG Opatów z dnia 31.01.2020 r. REKRUTACJA DO
Regulamin przyjmowania dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  >Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie Rekrutacja trwa od 10 lutego 2020 r. od godz. 9-tej  do 28 lutego 2020 r. do godz. 15-tej
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie 
Regulamin przyjmowania dzieci do klas pierwszych SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie>Klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie 
Rekrutacja będzie trwała od   10 lutego 2020 r. od godz. 9-tej  do 28 lutego 2020 r. do godz. 15-tej
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie

 

                                                                                                                                        Archiwum                                                                                                                      

REKRUTACJA  PODSTAWOWA DO KLAS PIERWSZYCH ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ROZPOCZNIE SIĘ 20 MAJA 2019 R. O GODZ. 9.00. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie na rok szkolny 2019/2020 została wywieszona w dniu 01.04.2019 r. na tablicy informacyjnej szkoły w budynku A przy Sekretariacie. 

Ze względu na wymogi formalno-prawne lista kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do klas pierwszych nie będzie publikowana na stronie internetowej szkoły ani na innych profilach internetowych zarządzanych przez szkołę. 
Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice złożyli dokumenty w procesie rekrutacyjnym zostały zakwalifikowane na listę kandydatów do klas pierwszych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/19 BMiG Opatów - prosimy do 12 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 o pisemną deklarację woli rodzica przyjęcia do klasy pierwszej kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do Naszej szkoły. 

REKRUTACJA  PODSTAWOWA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROZPOCZNIE SIĘ 20 MAJA 2019 R. O GODZ. 9.00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie na rok szkolny 2019/2020 została wywieszona w dniu 08.03.2019 r. na tablicy informacyjnej szkoły w budynku A przy Sekretariacie. 

Ze względu na wymogi formalno-prawne lista kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych nie będzie publikowana na stronie internetowej szkoły ani na innych profilach internetowych zarządzanych przez szkołę.
Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice złożyli dokumenty w procesie rekrutacyjnym zostały zakwalifikowane na listę kandydatów do oddziałów przedszkolnych.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/19 BMiG Opatów - prosimy do 15 marca 2019r. do godz. 15.00 o pisemną deklarację woli rodzica przyjęcia do oddziału przedszkolnego kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do Naszego oddziału przedszkolnego. 

Podstawa prawna rekrutacji i jej ramy czasowe 

Zarządzenie nr 11/2019 BMiG Opatów z dnia 29.01.2019 r. REKRUTACJA DO
Regulamin przyjmowania dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  >Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie Rekrutacja trwa od 4 lutego 2019 r. od godz. 9-tej  do 22 lutego 2019 r. do godz. 15-tej
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie 
Regulamin przyjmowania dzieci do klas pierwszych SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie>Klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie
Rekrutacja będzie trwała od 4 marca 2019 r. od godz. 9-tej do 22 marca 2019 r. do godz. 15-tej
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie

 

Archiwum 


Rekrutacja 2018/19
PODZIAŁ NA GRUPY KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

Listy wszystkich uczniów przyjętych w procesie rekrutacji wraz z podziałem na grupy i przydziałem wychowawców zostały wywieszone w piątek 31.08.2018r. o godz. 7.58 na tablicy ogłoszeń w szkole w budynku A przy Sekretariacie.  Ze względu na wymogi formalno-prawne (w związku w wejściem w życie w maju 2018r. rozporządzenia o ochroni danych osobowych RODO) listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły ani na innych profilach internetowych zarządzanych przez szkołę.
.....................................................................................................................................

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.
Listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zostały wywieszone w dniu 02.07.2018 r. na tablicach informacyjnych szkoły w budynkach A przy Sekretariacie 
Ze względu na wymogi formalno-prawne listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły ani na innych profilach internetowych zarządzanych przez szkołę.
Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice złożyli dokumenty w procesie rekrutacyjnym zostały przyjęte do wnioskowanych przez rodziców klas i oddziałów.
.................................................................................................................................
Listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zostały wywieszone w dniu 07.05.2018 r. na tablicach informacyjnych szkoły w budynkach A i B
Ze względu na wymogi formalno-prawne listy uczniów przyjętych w procesie rekrutacji nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły ani na innych profilach internetowych zarządzanych przez szkołę.
Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice złożyli dokumenty w procesie rekrutacyjnym zostały przyjęte do wnioskowanych przez rodziców klas i oddziałów.
Informacje o rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane w najbliższym czasie

REKRUTACJA DO
>Oddziałów Przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie trwa
od 3 kwietnia 2018 r. od godz. 9-tej  do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 13-tej
>Klas pierwszych

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie
trwa
od 3 kwietnia 2018 r. od godz. 9-tej do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15-tej

Podania o przyjęcie do SP Nr1 w Opatowie pobierz poniżej:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na rok 2018
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY I na rok 2018


 Strefa Rodzica
Aktualności Jedynki
 Zarządzenie Nr 43/2017 BMiG Opatów z 3.04.2017r. (Rekrutacja)OFERTA EDUKACYJNA JEDYNKI DLA KLAS ZEROWYCH I PIERWSZYCH

# Klasy zerowe umieszczone są w oddzielnym skrzydle, położonym w strefie szkoły przeznaczonej dla edukacji wczesnoszkolnej - klas  1-3.

& Uczniowie w oddziałach zerowych oraz w klasach 1-3 cały czas przebywają pod opieką nauczyciela - wychowawcy.

& Po skończonych zajęciach dzieci mogą przebywać w świetlicy szkolnej, otwartej od godziny 6.50 do 15.50 lub do odebrania ostatniego ucznia ze świetlicy szkolnej.

& W oddziałach zerowych nauka odbywa się poprzez zabawę dlatego mówimy, że uczymy bawiąc i bawimy nauką. Każdego dnia realizowane są dwa zajęcia dydaktyczne, oraz zajęcia z języka angielskiego i dodatkowo religii.

& W „Jedynce” dysponujemy dużymi, widnymi salami zapewniającymi uczniom komfort nauczania i zabawy.

& W strefie salach oddziałów zerowych znajduje się dodatkowa sala rekreacyjna do zabawy i relaksu.

& Podczas pobytu w szkole dzieci mogą korzystać ze smacznych obiadów w stołówce szkolnej.

& Przy szkole znajduje się nowoczesny i bezpieczny plac zabaw z przyrządami dostosowany do zabawy dla dzieci od 4 roku życia.

& Zapewniamy opiekę pedagoga, logopedy, pielęgniarki.

& Nauczyciele „Jedynki” mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

& W szkole funkcjonują dwa odziały integracyjne.

& Dysponujemy salą do zajęć rewalidacyjnych, wyposażoną w różnorodne pomoce dydaktyczne.

& Oferujemy od zerówki zajęcia sportowe odbywające się w sali do gimnastyki korekcyjnej i dużej hali sportowej  wyposażonych w różnorodny sprzęt sportowy.

& Po zajęciach lekcyjnych w klasach 1-3 na życzenie rodziców uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z robotyki.

& Dla dzieci wymagających wsparcia w celu zharmonizowania ich rozwoju organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej.

Rekrutacja rozpoczyna się w końcu marca 2018r.                    ZAPRASZAMY


Podania o przyjęcie do SZS Nr1 w Opatowie pobierz poniżej:
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY „0”
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA ZAPISYWANEGO DO KLASY I
PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM
WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ
WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE DRUGIEJ
 Plakat_SZS1_Dni_Otwarte_2017_Druk.pdf
  Plakat_SZS1_Dni_Otwarte_2017_2_Druk.pdf
 
                    
 
 
 Lista uczniów klasy 1 SP Nr 1 w Opatowie z podziałem na grupy 2017      Lista uczniów Oddziałów Przedszkolnych z podziałem na grupy 2017
#