Wychowawca klasy szóstej oddział "B" - mgr Aneta Gibała