KLASA 2 c - I etap edukacyjny >>> przejdź do strony www klasy

Od 1 września roku szkolnego 2015/2016 powstała kolejna klasa  integracyjna I c i  naukę w niej  rozpoczęło 17 uczniów w tej liczbie  troje dzieci niepełnosprawnych. W klasie pracują wykwalifikowani nauczyciele.
Nauczyciel wiodący - wychowawca mgr Beata Oleksiak
– Wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie: nauczania początkowego. Studia podyplomowe w zakresie: edukacja elementarna dzieci sześcioletnich.
Nauczyciel wspomagający mgr Magdalena Stępień
– Wykształcenie: mgr Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogicznej Im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika specjalna, w zakresie: oligofrenopedagogika. Studia podyplomowe- Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny,w zakresie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na zajęciach opierając się na tym samym temacie, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  realizują program zmodyfikowany przez wychowawcę i nauczyciela wspomagającego, realizując treści na miarę swoich możliwości intelektualnych. Każdy nauczyciel analizuje postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. Uzyskane przez uczniów oceny nigdy nie są  porównywane. Szczegółowe zasady oceny dzieci zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.