Zamówienia  BIP       

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO/003/22                                                                                      20-08-2022

Zawiadomienie o wyborze dostawcy: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna tablica dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne,  30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami, 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny,

Pobierz plik poniżej > SPnr1-ZO_003_2022IoW_.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapytanie ofertowe Aktywna tablica zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO_003_2022                                                 12-09-2022

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna tablica dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne,  30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami, 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny,

Pobierz pliki poniżej >

SPnr1-ZO_003_2022_1.pdf
SPnr1-ZO_003_2022_2.pdf
SPnr1-ZO_003_2022_3.pdf
SPnr1-ZO_003_2022_4.pdf
SPnr1-ZO_003_2022_5.pdf
SPnr1-ZO_003_2022_Zal__1.docx
SPnr1-ZO_003_2022_Zal__1.pdf
SPnr1-ZO_003_2022_Zal__2.docx
SPnr1-ZO_003_2022_Zal__2.pdf
SPnr1-ZO_003_2022_Zal__3.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO/002/22                                                                                              19-08-2022

Zawiadomienie o wyborze dostawcy: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny, 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego, 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni, 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39141500-7 - Szafy wyciągowe, 39141100-3 – Regały, 39221180-2 - Naczynia do gotowania , 39221200-9 - Zastawa stołowa, 39221100-8 - Zastawa kuchenna, 39241120-0 - Noże kuchenne, 39240000-6 -: Wyroby nożownicze, 39223000-1 - Łyżki, widelce.

Pobierz plik poniżej > SPnr1-ZO_002_2022IoW_.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe Posiłek w szkole i w domu zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO_001_2022                                        10-08-2022

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny, 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego, 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni, 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39141500-7 - Szafy wyciągowe, 39141100-3 – Regały, 39221180-2 - Naczynia do gotowania , 39221200-9 - Zastawa stołowa, 39221100-8 - Zastawa kuchenna, 39241120-0 - Noże kuchenne, 39240000-6 -: Wyroby nożownicze, 39223000-1 - Łyżki, widelce.

Pobierz plik poniżej >

SPnr1-ZO_002_2022_Zapytanie_s__1z5.pdf
SPnr1-ZO_002_2022_Zapytanie_s__2z5.pdf
SPnr1-ZO_002_2022_Zapytanie_s__3z5.pdf
SPnr1-ZO_002_2022_Zapytanie_s__4z5.pdf
SPnr1-ZO_002_2022_Zapytanie_s__5z5.pdf
SPnr1-ZO_002_2022_Zapytanie.pdf
SPnr1-ZO_002_2022_Zal__1.docx
SPnr1-ZO_002_2022_Zal__1.pdf
SPnr1-ZO_002_2022_Zal__2.docx
SPnr1-ZO_002_2022_Zal__2.pdf
SPnr1-ZO_002_2022_Zal__3.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnienie zapytania ofertowego  nr SPnr1-ZO/001/22                                                                                                09-08-2022

Zamawiający - Szkoła Podstawowe nr 1  im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie – z siedzibą przy ul. Ćmielowska 2,  27-500 Opatów, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dla Szkoły Podstawowej nr 1  im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie.

Przyczyna unieważnienia postępowania: w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęło 13 ofert, które charakteryzują się zbyt dużą rozpiętością cenową, co budzi uzasadnione wątpliwości co do jakości oferowanego sprzętu oraz składanych ofert. W najbliższym czasie nastąpi złożenie przez Zamawiającego nowego zapytania ofertowego, o którego terminie zostaną powiadomieni wszyscy obecni oferenci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korekta i Wyjaśnienie Zapytanie ofertowe Posiłek w szkole i w domu zaproszenie do złożenia oferty                                                  03-08-2022
Nr sprawy: SPnr1-ZO_001_2022   
                                   

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny, 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego, 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni, 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39141500-7 - Szafy wyciągowe, 39141100-3 – Regały, 39221180-2 - Naczynia do gotowania , 39221200-9 - Zastawa stołowa, 39221100-8 - Zastawa kuchenna, 39241120-0 - Noże kuchenne, 39240000-6 -: Wyroby nożownicze, 39223000-1 - Łyżki, widelce.

Pobierz plik poniżej >

Korekta_i_Wyjasnienia_do_Zaproszenia_do_SPnr1-ZO_001_2022W.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zal__2KiW.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zal__2KiW.docx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe Posiłek w szkole i w domu zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO_001_2022                                        01-08-2022

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny, 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego, 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni, 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39141500-7 - Szafy wyciągowe, 39141100-3 – Regały, 39221180-2 - Naczynia do gotowania , 39221200-9 - Zastawa stołowa, 39221100-8 - Zastawa kuchenna, 39241120-0 - Noże kuchenne, 39240000-6 -: Wyroby nożownicze, 39223000-1 - Łyżki, widelce.

Pobierz plik poniżej >

SPnr1-ZO_001_2022_Zapytanie.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zal__1.docx
SPnr1-ZO_001_2022_Zal__1.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zal__2.docx
SPnr1-ZO_001_2022_Zal__2.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zal__3.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zapytanie_str_1z5.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zapytanie_str_2z5.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zapytanie_str_3z5.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zapytanie_str_4z5.pdf
SPnr1-ZO_001_2022_Zapytanie_str_5z5.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO/001/21                                                                                              17-12-2021

Zawiadomienie o wyborze dostawcy: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne,  30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami, 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny, 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZO_001_2021IoW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe Laboratoria Przyszłości zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO_001_2021                                                10-12-2021

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne,  30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami, 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny, 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

Pobierz plik poniżej >
Zapytanie ofertowe DPF
Załącznik nr 1  PDF
Załącznik nr 1 docx
Załącznik nr 2 PDF
Załącznik nr 2 docx
Załącznik nr 3 PDF
Załącznik nr 3 docx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO/001/20                                                                                              31-12-2020

Zawiadomienie o wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)  dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZO_001_20 IoW.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO/002/20                                                                                                   23-12-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 44113000-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne 44113100-6 – Materiały chodnikowe

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZO_002_2020 IoW.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOREKTA DO Zaproszenia do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO_002_2020                                                                                                        18-12-2020

Dokonujemy korekty w zapytaniu ofertowym rozszerzając kostkę, która może być zaproponowana o kostkę brukową BARI bez fazy o podobnej grubości czyli 6cm. Poniżej wysyłamy OSTATECNIE skorygowany o sława bez fazy i kostka brukowa BARI formularz ofertowy. Inne wytyczne w tym termin realizacji zamówienia i czas składania ofert bez zmian. Zapytanie jest ostateczne i kompletne. Przy zgłaszaniu ofert prosimy uwzględnić, że wybierzemy najtańszą ofertę. 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: dostawę kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 44113000-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne 44113100-6 – Materiały chodnikowe

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZO_002_2020W.
Załączniki 1, 2 wersja edytowalna > SPnr1-ZO_002_2020W.zał. 1-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia do Zaproszenia do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO_002_2020                                                                                                      18-12-2020

Wyjaśniamy doprecyzowując specyfikację kostki brukowej, że jest to Kostka brukowa BEHATON bez fazy kolor szary o grubości 6 cm. Poniżej wysyłamy skorygowany o sław bez fazy formularz ofertowy. Inne wytyczne w tym termin realizacji zamówienia i czas składania ofert bez zmian. 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: dostawę kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 44113000-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne 44113100-6 – Materiały chodnikowe

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZO_002_2020W
Załączniki 1, 2 wersja edytowalna > SPnr1-ZO_002_2020W zał. 1-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO_002_2020                                                                                                                                   17-12-2020

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: dostawę kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 44113000-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne 44113100-6 – Materiały chodnikowe

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZO_002_2020
Załączniki 1, 2 wersja edytowalna > SPnr1-ZO_002_2020 zał. 1-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZO_001_20                                                                                                                                       30-11-2020

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)  dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZO_001_20
Załączniki 1, 2, 3 wersja edytowalna > SPnr1-ZO_001_2020. zał. 1-2-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/20                                                                                                 27-05-2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych i podłóg w magazynie żywności w kuchni szkolnej w SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.20 IoW 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/20                                                                                                                                               30-04-2020
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych i podłóg w magazynie żywności w kuchni szkolnej w SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR/001/20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/19
                                                                                                                                            26-07-2019 Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia dostawcy 15 funkcjonalnych  poleasingowych zestawów składających  się z komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla potrzeb dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 30200000-1, 30213000-5, 30237200-1

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-Z/001/19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/19 
                                                                                                   03-06-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych i podłóg w magazynie żywności w kuchni szkolnej w SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.19 IoW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/19 
                                                                                                                                            17-05-2019 Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych i podłóg w magazynie żywności w kuchni szkolnej w SP nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR/001/19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-Z/002/18                                                                                                       30-10-2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV) oznaczony jest kodem: CPV 63511000-4  

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-Z.002.18 IoW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-Z/002/18
                                                                                                                                                27-05-2018
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 63511000-4  

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-Z.002.18.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o braku wyboru oferty ze względu na zbyt wysokie zaproponowane ceny i unieważnieniu zapytania SPnr1-Z.001.18
             27-05-2018 Informację o braku wyboru oferty  ze względu na zbyt wysokie zaproponowane ceny i unieważnieniu zapytani w ramach postępowania SPnr1-Z.001.18 o
udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem:
CPV 63511000-4

Pobierz plik poniżej > Załącznik: InformacjaSPnr1-Z.001.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-Z/001/18
                                                                                                                                                21-05-2018
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia organizatora wycieczki jednodniowej dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 63511000-4   

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-Z.001.18.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/18 
                                                                                                      12-06-2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych w SP
nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9,
45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

 Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.18 IoW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty Nr sprawy: SPnr1-ZR/001/18
                                                                                                                                                21-05-2018
Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek szkolnych w SP nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3

Pobierz plik poniżej > Załącznik: SPnr1-ZR.001.18.