W „Jedynce” dbając o zdrowie i dobro naszych uczniów kolejny rok z rzędu realizujemy program „Owoce i warzywa w szkole”. Skierowany jest on do uczniów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane przy szkole podstawowej oraz dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Od roku szkolnego 2017/18 ruszy Nowy Program dla szkół, który będzie miał na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

Akcja jest integralną częścią kampania UE „Smakuj, pij i ruszaj się!” - to inicjatywa Komisji Europejskiej w ramach walki z otyłością dzieci. Finansowana jest w całości z budżetu UE. Ma ona na celu m. in. promowanie unijnych programów „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole" - stanowiących ważne inicjatywy na rzecz bardziej zrównoważonej diety oraz zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.
Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla uczniów jest wysłanie wypełnionego wniosku o zatwierdzenie szkoły w programie "Owoce i warzywa w szkole" do Kieleckiego oddziału Agencji Rynku Rolnego oraz zawarcie stosownej umowy pomiędzy szkołą a zatwierdzonym prze ARR podmiotem gospodarczym realizującym dostawy.Ciekawa strona o programie z informacjami o zdrowym odżywianiu i grami edukacyjnymi dostosowanymi dla uczniów oddz. przedszk. i kl. 1-3

 Teledysk promujący akcję

"Czy rodzice wszyscy wiedzą,
co ich dzieci w szkole jedzą?
Warto temu przyjrzeć się,
co na przerwach dziecko je!!!"