Wychowawca klasy pierwszej oddział "A" - mgr Katarzyna Hejnicka-Bystroń