KLASA 4 b II etap edukacyjny >>> przejdź do strony www klasy

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy na II etapie edukacyjnym naukę w klasie integracyjnej, już jako klasa IVb. ‘
W klasie tej jest 20 uczniów, w tym 4 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie pracują wykwalifikowani nauczyciele.
Nauczyciel wychowawca mgr Wioletta Krakowiak
– Wykształcenie: mgr Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek: geografia.
Studia podyplomowe:
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, w zakresie: nauczyciel przyrody,
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Wydział Pedagogiki i Nauki o Zdrowiu, w zakresie: Oligofrenopedagogika – edukacja
i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (w trakcie).
Nauczyciel wspomagający mgr Wioletta Grabska
Wykształcenie: mgr Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek: matematyka, w zakresie: nauczania matematyki.
Studia podyplomowe:
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, w zakresie: Informatyki,
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, w zakresie: Administrator szkolnej, internetowej pracowni komputerowej,
– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny – Instytut Psychologii, w zakresie Poradnictwo i pomoc psychologiczna,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, w zakresie Edukacja i terapia dzieci
z autyzmem (w trakcie).

W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na zajęciach opierając się na tym samym temacie, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizują zmodyfikowany przez nauczycieli, realizując treści na miarę swoich możliwości intelektualnych. Każdy nauczyciel analizuje postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. Uzyskane przez uczniów oceny nigdy nie są  porównywane. Szczegółowe zasady oceny uczniów zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.