Ferie w Jedynce 2019

Plan ferii 2019
Poradnik bezpiecznego wypoczynku
 Harmonogram Ferii w Jedynce 2019 Wychowawcy i Ramowy Plan Dnia
 Wychowawcy Grup
 
 W półkoloniach "Ferie z Jedynką 2019" weźmie udział blisko 60 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie, których rodzice odpowiedzieli na ankietę szkoły z początku grudnia 2018r. i zadeklarowali udział swoich dzieci w zimowisku organizowanym przez Jedynkę w drugim tygodniu ferii (21-24.01.2019r.) (Plan Ferii 2019 w pdf)
Szkoła otrzymała na organizację Zimowiska wsparcie finansowe w wysokości 3 tys. złotych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie. O wsparcie szkoła wystąpiła w grudniu planując zajęcia podczas ferie. Wsparcie wykorzystane zostanie na sfinansowanie wyjazdów uczestników na narty i basen, sfinansowanie posiłków dla uczestników oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na zajęcia
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców Bezpieczne ferie - list Minister Edukacji Narodowej
   

  
.