Wychowawca klasy szóstej oddział "A" - mgr Joanna Waszczyk