Komunikaty

20.04.2020 Anulowanie dni wolnych 21-24 kwiecień

Informuję, iż zarządzeniem dyrektora szkoły 19/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. anulowano dni wolne zaplanowane w dniach 21- 24 kwietnia 2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa oraz przełożenie egzaminów ósmoklasisty na czerwiec 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych będą obowiązywały w dniach, w których będzie się odbywał egzamin ósmoklasisty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja 2020/2021
Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie są od  06.03.2020r. wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz tryb pracy zdalnej sekretariatu prosimy, rodziców zakwalifikowanych kandydatów, aby uzupełnili oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia ich dziecka do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie przesyłając je e-mailem (na adres szs_1_opatow@o2.pl). Wystarczy w e-mailu podać formuję:

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego/mojej* syna/córki/podopiecznego/podopiecznej* (...tu podajemy imię i nazwisko...) w roku szkolnym 2020/21 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie.  (tu podajemy imię i nazwisko rodzica/opiekuna i telefon do kontaktu)

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego/mojej* syna/córki/podopiecznego/podopiecznej* (...tu podajemy imię i nazwisko...) w roku szkolnym 2020/21 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  w Opatowie.  (tu podajemy imię i nazwisko rodzica/opiekuna i telefon do kontaktu)

*proszę zostawić właściwe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w „Jedynce”

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień wolny
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
podstawa prawna: art. 74 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)

20.04.2020 Anulowanie dni wolnych 21-24 kwiecień

Informuję, iż zarządzeniem dyrektora szkoły 19/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. anulowano dni wolne zaplanowane w dniach 21- 24 kwietnia 2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa oraz przełożenie egzaminów ósmoklasisty na czerwiec 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych będą obowiązywały w dniach, w których będzie się odbywał egzamin ósmoklasisty.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone decyzją dyrektora szkoły:
- 26 września 2019 r.
- 2 stycznia 2020 r.
- 3 stycznia 2020 r.
- 21 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty (anulowane)
- 22 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty (anulowane)
- 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty (anulowane)
- 24 kwietnia 2020 r. (anulowane)

- 12 czerwca 2020 r.

podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

Uwaga:
W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Rodzice zainteresowani opieka świetlicową nad dziećmi proszeni są o poinformowanie o tym fakcie z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem wychowawców klas.
W w/w dni nie funkcjonują dowozy organizowane w ramach autobusów szkolnych poza dniami egzaminów ósmoklasistów - kiedy to zapewniony jest dowóz uczniów dojeżdżających na egzamin. 

Dni ustawowo wolne od pracy

- Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.
- Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r.
- Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.
- Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.
- Święto Państwowe (Pracy) – 1 maja 2020 r.
- Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja 2020 r.
- Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.

podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).


Dni przerw świątecznych i ferii szkolnych ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

- Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

- Ferie zimowe - 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.
podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

- Wiosenna przerwa świąteczna  – 9 - 14 kwietnia 2020 r.
podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
podstawa prawna:  § 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informacja

Informuję, że od dnia 08.04.2019r. (poniedziałek), możliwe jest rozpoczęcie akcji strajkowej przez nauczycieli naszej szkoły.

Ze swej strony oświadczam, że nawet gdyby doszło do protestu, zajęcia w szkole w dniach 8-9 kwietnia 2019r. odbędą się i przebiegać będą normalnie – z ewentualnymi niewielkimi zmianami organizacyjnymi.

Od 10 do 17 kwietnia 2019r. – jak co roku w szkole odbędą się egzaminy zewnętrzne i dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Podczas tych dni do szkoły na egzamin udają się w dniach 10-12 kwietnia uczniowie klas 3 gimnazjum a w dniach 15-17 kwietnia uczniowie klas ósmych.

Pozostali uczniowie w te dni mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jeżeli rodzice uczniów – ze względu na brak możliwości zaopiekowania się w tym czasie dziećmi –wyrażą oczekiwanie aby szkoła zapewniła opiekę w dniach 10-17 kwietnia ich dzieciom – powinni do dnia 09.04.2019r. zgłosić ten fakt wychowawcy kasy.

W dniach 10-17.04.2019r. w szkole funkcjonować będzie świetlica, która zorganizuje – stosownie do liczby i wieku dzieci zgłoszonych wychowawcom klas – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach jej funkcjonowania – tj. od 6.50 do 16.20.

Nadmieniam, że o dalszym rozwoju wydarzeń będę państwa informowała na bieżąco.

 Anna Przygoda
Dyrektor szkoły

PS.
W dniach 15-17 kwietnia 2019r. w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne - skierowane do uczniów naszej szkoły należących do parafii WNMP w Opatowie. Rekolekcje odbędą się zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez parafię. 
Archiwum

UWAGA

Kuratorium Oświaty w Kielcach przesyła nam ankietę, która skierowana jest do wszystkich uczniów gimnazjów (wszystkie klasy I, II i III) do obowiązkowego wypełnienia, w terminie do 12 grudnia 2016 r. do godziny 12.00.
Dotyczy ona Podstawowego pytania: Czy jeśli w chwili obecnej kończyłbyś/kończyłabyś ośmioletnią szkołę podstawową czy byłbyś/byłabyś zainteresowany/a kształceniem w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza?         Wypełni ankietę to zajmie ci minutę:

                                                                                                                                                                                         

 Dzień 31.10.2016r. jest normalnym dniem nauki szkolnej.