Wieczornica Pamięci Jana Kawki - 28.11.2016r.

Pamięci Jana Kawki – Katyń… ocalić od zapomnienia.
Dnia 28 listopada 2016r. w Samorządowym Zespole Szkół Nr1 w Opatowie odbyła się wieczornica oficjalnie rozpoczynająca działania związane z realizacją programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”.
Uroczystość poświęcona była bohaterowi, któremu zadedykujemy nasz Dąb Pamięci – Janowi Kawce przedwojennemu opatowskiemu policjantowi więźniowi Ostaszkowa zamordowanemu przez sowietów w Miednoje.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli: Powiatowy Komendant Policji w Opatowie – pan Ryszard Komański, przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych zarządu koła miejsko-gminnego w Opatowie – pan Feliks Krawczyk, przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – pan Marcin Słapek, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Czernika – pan Waldemar Węglewicz, dyrektor banku PKO BP w Opatowie – pani Anna Guzal, redaktor kwartalnika „Opatów” – pan Andrzej Nowak. Najważniejszymi gośćmi byli jednak członkowie rodziny naszego bohatera Jana Kawki: jego wnuczka – pani Monika Szwagierczak z mężem i synem oraz jego prawnuk z żoną i córeczką. Obecni byli również przedstawiciele Grona Pedagogicznego i uczniów naszej szkoły.


Tę niezwykłą wieczornicę otwarła dyrektor SZS Nr1 w Opatowie – pani Anna Przygoda. W krótkim słowie wstępnym poinformowała zebranych o celach realizowanego przez szkołę programu i jego kolejnych etapach. Już teraz zaprosiła wszystkich obecnych na uroczystość zasadzenia Dębu Pamięci poświęconego Janowi Kawce, która odbędzie się w kwietniu 2017r. Następnie oddała głos młodzieży, która przygotowała specjalny program artystyczny ku czci Jana Kawki i wszystkich tych, którzy zginęli w obozach sowieckich w Kozielsku, Katyniu, Ostaszkowie czy Miednoje.
Atmosfera wieczornicy była wyjątkowo podniosła. Uczniowie klas VB, IB i IIA gimnazjum w biało-czarnych strojach zaprezentowali z prawdziwym uczuciem teksty wielu poetów poświęcone tematyce związanej z realizacją programu. Wśród utworów, wykonywanych przez młodzież, było kilka ważnych dla rodziny Jana Kawki wierszy napisanych przez jego syna – Zbigniewa. Piękne pieśni, wpisujące się w tragiczną historię wielu więźniów sowieckich obozów, śpiewały Julia Sapała z klasy VA i Anna Surma z klasy IIIB gimnazjum.
Wzniosły nastrój tego wieczoru podkreślały znicze palące się w całym pomieszczeniu, w którym odbywało się spotkanie oraz tablice związane treściowo z Janem Kawką i miejscami ostatnich chwil jego życia. Prezentowały one zdjęcia i teksty dotyczące Ostaszkowa, gdzie w obozie jenieckim przebywał nasz bohater i Miednoje, gdzie stracił życie strzałem w tył głowy. Jest to jedno z bardziej znanych obecnie miejsc kaźni polskich jeńców sowieckich obozów.
Słowa uczniów i piosenki – w tym „Pieśń jeńców polskich w Ostaszkowie” śpiewana przez Annę Surmę z klasy IIIB na melodię „Piechoty” – bardzo wzruszyły uczestników wieczornicy. Wielu z nich oczy błyszczały od łez, zwłaszcza kiedy usłyszeli głębokie myśli zawarte w zamykającej część artystyczną pieśni „Kolęda warszawska”.
Wzruszona wnuczka naszego bohatera – pani Monia Szwagierczak na podsumowanie spotkania powiedziała wiele ciepłych, serdecznych, ale i pełnych emocji słów na temat historii swego dziadka i tamtych okrutnych czasów, kiedy z Golgoty Wschodu wracali nieliczni. Większość pozostawiała tam życie, a rodziny przez dziesiątki lat, mimo rozległych poszukiwań, nie wiedzieli, jakie były ich losy i co w końcu się z nimi stało.
Pod wrażeniem wieczornicy byli również przewodniczący Marcin Słapek i dyrektor Biblioteki Publicznej pan Waldemar Węglewicz, którzy zabrali głos. Podkreślali wielką wagę pamięci o pomordowanych na wschodzie rodakach i ogromną rolę w tej pamięci takich działań jak te, które podjęła "Jedynka" w związku z realizacją programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
Ten wzruszający wieczór skończył się gratulacjami dla twórców wieczornicy i skromnym poczęstunkiem.