Samorząd Uczniowski
 Rok szkolny 217/2018
Przewodniczący
: Sebastian Żelaszczyk kl. III B
Zastępca przewodniczącego: Natalia Zawada - kl. II B
Członkowie: Aleksandra Radosz - kl. III A, Piotr Błażejewski - kl. II A, Maja Gorazd - kl. II B, Klaudia Chojnacka  - kl. II A

W wyniku wyborów Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia w Gimnazjum Nr 1 w Opatowie w roku szkolnym 2017/2018 została uczennica klasy IIA - Magdalena Cedrowicz.

Opiekunowie samorządu:
szkoła podstawowa:
I etap edukacyjny: Ewa Jasińska
II etap edukacyjny: Magdalena Szemraj