Wywiadówka Czyli Spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Uczniów

Wywiadówki w „Jedynce” - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.

W dniu 07.11.2018r. (środa) odbędzie się spotkanie Rodziców z Dyrektorem w holu parteru budynku B
PRZEBIEG:  
- godz. 15.30 Powitanie zebranych przez p. Dyrektor
- Informacja Rady Rodziców
- Sprawy różne związane z ogólnym funkcjonowaniem szkoły
- Informacja Pedagoga szkolnego
- Informacja na temat egzaminów kończących szkołę podstawową i gimnazjum

Po spotkaniu w holu rozpoczną się indywidualne spotkania klasowe w salach własnych z wychowawcami.ARCHIWUM

Wywiadówki w „Jedynce” - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.

Gimnazjum 26.01.2017r. (czwartek)
Spotkanie zbiorowe
PRZEBIEG:   15.30-16.00  
- Powitanie zebranych przez p. Dyr.
- Prelekcja na temat Zasad zdrowego odżywiania
- Informacja Rady Rodziców
- Prezentacja wyników egzaminów próbnych kl.3 i frekwencji uczniów
Od godz. 16.00 spotkania  klasowe w salach własnych.

Szkoła Podstawowa klasy 0-3
 27.01.2017r. (piątek)

Spotkanie zbiorowe
PRZEBIEG:   15.30-16.00  
- Powitanie zebranych przez p. Dyr.
- Prelekcja na temat Zasad zdrowego odżywiania
- Informacja Rady Rodziców
- Prezentacja Sanepidu na temat szkodliwości palenia papierosów, e-papierosów i zażywania dopalaczy
Od godz. 16.00 spotkania  klasowe w salach własnych.Szkoła Podstawowa klasy 4-6
27.01.2017r. (piątek)

Spotkanie zbiorowe
PRZEBIEG:   16.00-16.30  
- Powitanie zebranych przez p. Dyr.
- Prelekcja na temat Zasad zdrowego odżywiania
- Informacja Rady Rodziców
- Prezentacja Sanepidu na temat szkodliwości palenia papierosów, e-papierosów i zażywania dopalaczy
Od godz. 16.30 spotkania  klasowe w salach własnych.RELACJA
- Wywiadówki w Gimnazjum 26.01.2017r.
Klasowe wywiadówki poprzedziło tradycyjne spotkanie zbiorowe Dyrektor p. Anny Przygody z rodzicami. Po powitaniu zebranych przez p. Dyrektor przedstawiono informację na temat finansów Rady Rodziców, którą rzeczowo przekazała w p. Małgorzata Szczepańska. Następnie p. Dyrektor zaprosiła rodziców na prelekcję na temat Zasad zdrowego żywienia, wzbogaconą o prezentację multimedialną o prawidłowym odżywianiu przedstawioną przez panie Agnieszkę Karnas i Annę Michalik-Sadaj. Czwartkowe spotkanie zakończyła prezentacja multimedialna dotycząca działań gimnazjum w pierwszym półroczu przygotowana przez p. Zbigniewa Wiśniewskiego.
Dodatkowo dla rodziców klas 3 gimnazjum na końcu spotkania Dyrektor Anna Przygoda i wicedyrektor Robert Wójcik przedstawili multimedialna prezentację wyników egzaminów próbnych wydawnictw Operon i WSiP, a także wskazali zalecenia do dalszej pracy z uczniem. Po prezentacji ofertę edukacyjną dla młodzieży z klas 3 gimnazjum zaprezentował Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie. Ofertę z grupą nauczycieli przekazała osobiście Dyrektor „Bartka” p. Barbara Kasińska.
- Wywiadówki w Szkole Podstawowej 27.01.2017r.
Jak dzień wcześniej klasowe wywiadówki poprzedziło tradycyjne spotkanie zbiorowe Dyrektor p. Anny Przygody z rodzicami. Po powitaniu zebranych przez p. Dyrektor przedstawiono informację na temat finansów Rady Rodziców, którą rzeczowo przekazała p. Jolanta Baran. Następnie p. Dyrektor zaprosiła do przedstawienia prezentacji pracownika Sanepidu p. Sylwię Kot, która przedstawiła prelekcję wspartą prezentacją multimedialną na temat szkodliwości palenia papierosów, e-papierosów i zażywania dopalaczy. Po prelekcji niektórzy z rodziców skorzystali z możliwości przebadania smokolajzerem swoich płuc na zawartość tlenku węgla. Następnie zaproszono rodziców na prelekcję na temat Zasad zdrowego żywienia wzbogacaną o prezentację multimedialną o prawidłowym odżywianiu przedstawioną przez panie Agnieszkę Karnas i Annę Michalik-Sadaj. Piątkowe spotkanie zakończyła prezentacja multimedialna dotycząca działań podejmowanych w szkole podstawowej w pierwszym półroczu przygotowana przez p. Annę Michalik-Sadaj.

......................................................................................................................................................................

19.12.2016r. (poniedziałek) WYWIADÓWKI w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

klasy 3 gimnazjum 15.30 zebranie ogólne (wspólne dla rodziców klas trzecich) z Dyrektorem na holu parteru budynku gimnazjum - omówienie wyników egzaminu próbnego OPERON, sprawy różne. Po spotkaniu na zebraniu ogólnym spotkania klasowe lub indywidualne z wychowawcami w salach lekcyjnych: kl. 2a sala nr 1, kl. 3b sala nr 7.

Rodzice  pozostałych klas szkoły podstawowej i gimnazjum spotkają się o godz. 15.30 we własnych salach lekcyjnych z wychowawcami na spotkaniach klasowych (z wyjątkiem klas gimnazjum 2b sala nr 17 1b sala nr 9). Uwaga! Wychowawcy mogą po wcześniejszym przekazaniu informacji rodzicom w uzgodnieniu z nimi w dniu 19.12.2016r. przeprowadzić  spotkania z rodzicami w innej formie lub czasie.
..........................................................................................................................................................................
Porządek spotkania z rodzicami 28-29.09.2016r.
Wszystkie zebrania ogólne hol na parterze budynku gimnazjum

GIMNAZJUM: Środa 28.09.2016r.
Godz. 16.00 - Zebranie ogólne:

Przywitanie przez Dyrektora rodziców
Rada Rodziców informuje:
- sprawozdanie z pracy Rady Rodziców przedstawione przez p. M. Szczepańską
- zarys programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły pozytywnie zaakceptowany  przez Radę Rodziców informacja p. M. Szczepańskiej

Dyrektor informuje:
- Działania profilaktyczne i wychowawcze oraz prozdrowotne są integralną częścią pracy szkoły najlepszym tego przykładem są wycieczki szkolne których prezentację za rok szkolny 2015/16 przedstawiamy (p. Z Wiśniewski)
- wycieczki zaplanowane muszą być do 30 września dlatego proszę w klasach z wychowawcami  o ustalenie z rodzicami ilości i kierunków wyjazdów edukacyjnych 

- informacje o egzaminie gimnazjalnym i procedurach z nim związanych
- informacja o zajęciach dodatkowych dla uczniów: zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz wyrównawcze
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja dla rodziców p. I. Bajak.

 Godz. 16.30 - Zebrania indywidualne z rodzicami w klasach.

SZKOŁA PODSTAWOWA czwartek  29.09.2016r.
Godz. 15.30 - Zebranie ogólne dl klas 0-3 SP:

Przywitanie przez Dyrektora rodziców
Rada Rodziców informuje:
- sprawozdanie z pracy Rady Rodziców przedstawione przez p. J. Baran
- zarys programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły pozytywnie zaakceptowany  przez Radę Rodziców informacja p. J. Baran

Dyrektor informuje:
- Działania profilaktyczne i wychowawcze oraz prozdrowotne są integralną częścią pracy szkoły najlepszym tego przykładem są wycieczki szkolne których prezentację za rok szkolny 2015/16 przedstawiamy (p. Z Wiśniewski)
- wycieczki zaplanowane muszą być do 30 września dlatego proszę w klasach z wychowawcami  o ustalenie z rodzicami ilości i kierunków wyjazdów edukacyjnych 

- informacje o planowanych diagnozach umiejętności uczniów po klasie 3 SP
- informacja o zajęciach dodatkowych dla uczniów: zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz wyrównawcze
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja dla rodziców p. I. Bajak.

Godz. 16.00 - Zebrania indywidualne z rodzicami w klasach.

SZKOŁA PODSTAWOWA czwartek  29.09.2016r.
Godz. 16.30 - Zebranie ogólne dl klas 4-6 SP:

Przywitanie przez Dyrektora rodziców
Rada Rodziców informuje:
- sprawozdanie z pracy Rady Rodziców przedstawione przez p. J. Baran
- zarys programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły pozytywnie zaakceptowany  przez Radę Rodziców informacja p. J. Baran

Dyrektor informuje:
- Działania profilaktyczne i wychowawcze oraz prozdrowotne są integralną częścią pracy szkoły najlepszym tego przykładem są wycieczki szkolne których prezentację za rok szkolny 2015/16 przedstawiamy (p. Z Wiśniewski)
- wycieczki zaplanowane muszą być do 30 września dlatego proszę w klasach z wychowawcami  o ustalenie z rodzicami ilości i kierunków wyjazdów edukacyjnych  

- informacje o planowanych diagnozach umiejętności uczniów po klasie 5 i 6 SP
- informacja o zajęciach dodatkowych dla uczniów: zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz wyrównawcze
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja dla rodziców p. I. Bajak.

 Godz. 17.00 - Zebrania indywidualne z rodzicami w klasach.