Informacje dla Rodziców

Rok szkolny 2017/2018 decyzją MEN rozpoczynamy w dniu 4 września 2017r. 

>>>>>>>
Informujemy, że dzień 31.10.2016r. jest normalnym dniem nauki szkolnej. 

Egzaminy gimnazjalne
Do dnia 15.11.2016r. przedstawimy Rodzicom uczniów - posiadających orzeczenia i opinie PPP - informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017. Odpowiedz w której Rodzice potwierdzają lub rezygnują z zaproponowanych form dostosowania powinni udzielić do 20.11.2016r. gdyż do 30.11.2016r. szkoła musi zgłosić uczniów do egzaminu gimnazjalnego - w tym wskazując formy dostosowania ich egzaminu.