Wychowawca klasy piątej oddział "B" - mgr Barbara Sus